Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego

Main Article Content

Agnieszka Werenowska


Słowa kluczowe : marketing, promocja, turystyka
Abstrakt
Promocja stała się nieodłącznym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Konkurencja na rynku turystycznym zmusza biura turystyczne do ciągłego doskonalenia strategii promocji, wykorzystując zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne narzędzia. Wybór odpowiednich determinowany jest przez specyficzne cechy branży turystycznej, do których należy zaliczyć między innymi: sezonowość, duże koszty stałe, nietrwałość, nierozłączność (świadczenie obejmuje równocześnie usługę, klienta i sprzedawcę). Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi marketingowych stosowanych w promocji firmy turystycznej. Przeprowadzono badania ankietowe wśród klientów biur turystycznych.

Article Details

Jak cytować
Werenowska, A. (2016). Narzędzia marketingowe w promocji biura turystycznego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (5), 139–147. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.5.13
Bibliografia

Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu, Wyd. Instytut Marketingu, Kraków 2004.

Czubała A. (red.): Podstawy marketingu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2012.

Michalski E.: Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Naramski M., Herman K., Szromek A.: Instrumenty promocji produktu turystycznego i ich rola w promowaniu aktywności turystycznej, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 2014, nr 45.

Panasiuk A. (red.): Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Sztucki T.: Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet”, Warszawa 1995.

Werenowska A., Jaska E.: Nowoczesne narzędzia public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] Public relations – nie tylko Facebook, K. Stasiuk-Krajewska, Z. Chmielewski, D. Tworzydło (red.), Wyd. Newsline.Pl, Rzeszów 2013.

Wiktor J.: Promocja, system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty