Zastosowanie eventu w promocji regionu

Main Article Content

Agnieszka Werenowska


Słowa kluczowe : promocja, event, region
Abstrakt
Eventy stają się bardzo popularnym narzędziem promocji. Również dla rozwoju regionów i ich promocji mogą być efektywnym sposobem na wykreowanie wizerunku, upowszechnienie wiedzy o walorach regionu czy też po prostu przyciągnięcia inwestorów. Branża eventowa to jedna z szybciej rozwijających się gałęzi, które mogłyby również wpłynąć na rozwój regionu. W artykule zaprezentowano event jako efektywne narzędzie promocji regionu. Przedstawiono zasady organizacji wydarzeń i korzyści ekonomiczne wynikające z organizacji eventów.

Article Details

Jak cytować
Werenowska, A. (2014). Zastosowanie eventu w promocji regionu. Turystyka I Rozwój Regionalny, (2), 109–114. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.2.26
Bibliografia

Bączek J.: Psychologia eventów, Wyd. Stageman Polska, Warszawa 2011.

Iwankiewicz-Rak B., Rak L.: Public relations w gminach jako podmiotach non profit, [w:] Public relations w teorii i praktyce, D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.

Olędzki J., Tworzydło D.: Leksykon public relations, Wyd. Newsline Sp. z. o. o., Rzeszów.

Rydzewska-Włodarczyk M.: Pomiar efektywności przedsięwzięć eventowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2014, nr 69.

Stradomski M.: Event – czym jest, a czym nie jest?, http://www.konferencje.pl/artykuly/art,771,eventczym-jest-a-czym-nie-jest.html [8.02.2015].

UFI The Global Association of the Exhibition Industry, 2010. Steinbeis Transfer Centre, University Ravensburg, Wyd. Polskie PIPT.

Business Events Council of Australia, 2013.

The Modern History of InternationalAssociation Meetings, ICCA, 2013.

www.eventroi.org

http://meetinginstitute.pl.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.