Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów

Main Article Content

Anna Sieczko


Słowa kluczowe : produkty tradycyjne i regionalne, marketing terytorialny, turystyka kulinarna
Abstrakt
W artykule dokonano analizy promocji dwóch wybranych regionów Polski, tj. województw pomorskiego i świętokrzyskiego. Oba regiony swoją promocję opierają między innymi na produktach tradycyjnych i regionalnych. Dokonano analizy stron internetowych urzędów marszałkowskich omawianych województw, profili na portalach Facebook oraz WordPress. Badania stanowią kontynuację rozważania podjętego przez autorkę w 2013 roku. Zostały wtedy przebadane strategie marketingowe czterech województw Polski tj.: wielkopolskiego, małopolskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Badania wymagają dalszej kontynuacji, ponieważ analizowane promocję regionów są dopiero wdrażane.

Article Details

Jak cytować
Sieczko, A. (2014). Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów. Turystyka I Rozwój Regionalny, (2), 79–89. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.2.23
Bibliografia

Domański T., Bryła P.: Marketing produktów regionalnych. Na europejskim rynku żywnościowym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 14. (Crossref)

Dzik P. : Promocja kultury – czy poprzez kulturę?, [w:] K. Kłosowski (red.), Kierunek kultura. Promocja regionu poprzez kulturę, Wyd. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2009, s. 102.

http://pomorskie.eu/ [02.02.2015].

https://pomorskieprestige.wordpress.com/gdansk_pomorskie_culinary_prestige/ [02.02.2015].

https://pl-pl.facebook.com/PomorskiePrestige [02.02.2015].

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych [30.01.2014].

http://www.sejmik.kielce.pl/ [02.02.2015].

http://marketingmiejsca.com.pl/swietokrzyskie---marketingmiejsca.com,15,swietokrzyskie,14,swieto krzyskie-czarowalo-caly-2009-rok-(podsumowanie), 303 [02.02.2015].

http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/kulinarny-szlak-nabiera-ksztaltu [02.02.2015].

https://pl-pl.facebook.com/swietokrzyskie [02.02.2015].

Kłosowski K. (red.): Kierunek kultura. Promocja regionu poprzez kulturę, Wyd. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2009, s. 109–110.

Kobylińska U.: Współczesne wyzwania dla miejskich samorządów w zakresie kreowania wizerunku, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Szczecin 2011, s. 62.

Lemanowicz M., Szcześniak H.: Działania promocyjne województwa świętokrzyskiego narzędziem budowy wizerunku turystycznego regionu, [w:] A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj, J. Kamiński, Wizerunek regionu o orientacji rynkowej, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2012, s. 77–94.

Łuczak M.: Brandig miejsca turystycznego na przykładzie Gdańska, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Szczecin 2011, s. 73.

Magazyn informacyjny PIPRiT: Smak i tradycja nr 16, wrzesień 2014, s. 32.

Mikołajczyk A.: Marketing miejsc: synteza emocjonalnych przewag, [w:] Kwartalnik THINKTANK nr 7, zima 2010/2011, s. 6–7.

ONZ, FAO i SINER-GI: Człowiek, miejsce, produkt – tworzenie szczególnej więzi. Poradnik promowania jakości szczególnego pochodzenia i zrównoważonych oznaczeń geograficznych, Wyd. FAO, Rzym 2009, polska edycja 2013, s. 12.

Pogorzelski J.: Praktyczny marketing miast i regionów, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 139–140.

Program Promocji Wraz z Regionalnym Systemem Informacji Turystycznej dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2008–2013, s. 56.

Projekt realizowany przez: Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura we współpracy ze Społecznym Instytutem Ekologicznym oraz Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego: Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka dystrybucja – przykłady dobrych praktyk, s. 24.

Sieczko A.: Produkty tradycyjne i regionalne a marketing terytorialny, [w:] K. Krzyżanowska (red.), Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa 2013, s. 149–159.

Więcek-Janiak E.: Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej, [w:] Metody i narzędzia komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej „Milenium” nr 1, Gniezno 2007, s. 7.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.