Kulinarne doświadczenia jako nowy obszar badań w ramach doradztwa turystycznego

Main Article Content

Anna Sieczko


Słowa kluczowe : branża gastronomiczna, przedsiębiorstwo usługowe, doradca turystyczny, doświadczenie gastronomiczne
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie, jak mieszkańcy miasta Sochaczew i powiatu sochaczewskiego postrzegają kategorie doświadczenia (określane jako: temat, współtworze¬nie usługi oraz tożsamość opartą na dziedzictwie kulinarnym) w usługach gastronomicznych. Dodatkowym celem było dostarczenie wiedzy doradcom turystycznym związanej z kulinarnymi doświadczeniami w średniej wielkości mieście. Badanie wykazało, że dla badanych bardzo istotne okazały się wrażenia wynikające z tematu usługi gastronomicznej i dziedzictwa kulinar¬nego. Na uwagę zasługują doznania zmysłowe, które zostały wysoko ocenione. Wchodzą one w tematyczną katego|rię kulinarnego doświadczenia. Kategoria związana ze współtworzeniem usługi gastronomicznej została oceniona przez badanych najsłabiej.

Article Details

Jak cytować
Sieczko, A. (2023). Kulinarne doświadczenia jako nowy obszar badań w ramach doradztwa turystycznego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (19), 97–106. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.19.9
Bibliografia

Dominiak, J. (2016). Rola otoczenia biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki. Przykład Wielkopolski. Przedsiębiorczość – Edukacja 12, s. 98–113.

Dziewanowska, K., Kacprzak, A. (2013). Marketing doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fields, K. (2003). Demand for the gastronomy tourism product: motivational factors. W: A. M. Hjalager, G. Richards (red.). Tourism and Gastronomy. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Folgado-Fernández, J. A., Hernández-Mogollón, J. M, Duarte, P. (2017). Destination image and loyalty development: the impact of tourists’ food experiences at dining events. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 17 (1), s. 92–110. DOI: http://doi.org/10.1080/15022250.2016.1221181

Gębarowski, M. (2014). Shoppertainment oraz eatertainment – kreowanie wyjątkowych doświadczeń w handlu i gastronomii. Marketing i Rynek 11, s. 151–158.

Hensel, P. (2013). Doradztwo jako temat badań naukowych – przegląd współczesnej literatury. Problemy Zarządzania 11/3 (43), s. 9–24. DOI: http://doi.org/ 10.7172/1644-9584.43.1

Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Mole, K., Baldock, R., North, D. (2013). Who Takes Advice? Firm Size Threshold, Competence, Concerns and Informality in a Contingency Approach. ERC Research Paper 9. Coventry: Warwick Business School The University of Warwick.

Mrówka, M. (2012). Moralne aspekty współczesnego konsultingu. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 18, s. 229–241. DOI: http://doi.org/10.31648/hip.727

Parzonko, A. J., Sieczko, A. (2007). Doradztwo turystyczne w Polsce W: I. Sikorska-Wolak (red.). Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Pine, B. J., Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage. Harvard: Harvard Business School Press.

Richards, G. (2015). Evolving Gastronomic Experiences: From Food to Foodies to Foodscapes. Journal of Gastronomy and Tourism 1. DOI: http://dx.doi.org/10.3727/216929715X14298190828796

Rosalska, M. (2012). Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Stasiak, A. (2015). Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej. W: A. Rapacz (red.). Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 379. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Stasiak, A. (2016). Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń. Turystyka Kulturowa 5, s. 6–28. Pobrano z: http://www.turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/775/689 (dostęp: 19.03.2023).

Szukalski, S. M. (2015). Usługi doradztwa biznesowego – refleksje z perspektywy konsultanta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 891, Ekonomiczne Problemy Usług 121, s. 165–178. DOI: http://doi.org/10.18276/epu.2015.121-10

Żukowska, D. (2022). Rynek gastronomiczny w Polsce. Raport 2022. Pobrano z: https://issuu.com/brogmarketing/docs/rynek-gastronomiczny-w-polsce-raport-2022 (dostęp: 17.03.2023).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.