Nr 1 (2014)

DOI: https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.1

Opublikowane: 01.05.2014

Prawa pasażerów w ocenie respondentów

Irena Ozimek, Przemysław Krawczyk

69-76

Zagrożenia zdrowotne związane z uprawianiem turystyki wysokogórskiej

Beata Piotrowska, Kinga Majchrzak, Henryka Żarska, Tadeusz Żarski

89-99

Możliwości rozwoju turystyki kulinarnej na Żmudzi

Brigita Žuromskaitė, Neringa Leišienė

155-166