Przyrodniczo-społeczne dysfunkcje rozwoju turystyki w Tajlandii

Main Article Content

Agata Balińska
Małgorzata Błaszczak


Słowa kluczowe : turystyka, dysfunkcje, Tajlandia
Abstrakt
W artykule przedstawiono negatywne przyrodniczo-społeczne funkcje rozwoju turystyki w Tajlandii. Wybrane dysfunkcje zanalizowano na podstawie dostępnej literatury oraz wyników własnych badań empirycznych przeprowadzonych w 2010 roku, wśród 220 turystów wypoczywających w Tajlandii

Article Details

Jak cytować
Balińska, A., & Błaszczak, M. (2014). Przyrodniczo-społeczne dysfunkcje rozwoju turystyki w Tajlandii. Turystyka I Rozwój Regionalny, (1), 7–17. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.1.1
Bibliografia

Development of a Scale to Assess the Social Impact of Tourism within Communities, CRC for Sustainable Tourism Pty LTD, 2006.

Groch J., Tajlandia. [w:] Geografia turystyczna świata. Cz. 2. Red. naukowa J. Warszyńska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Holden A.: Tourism Studies and the Social Sciences. Routledge, 2005. (Crossref)

Jędrysik M.: Azja Południowo-Wschodnia – w pogoni za “tygrysami”. [w:] Geografia regionalna świata. Red. naukowa J. Makowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Kamieniecka J.: Ekopolityka w turystyce: raport o zmianach możliwych i potrzebnych. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1998.

Katande D.: Dom na Zanzibarze. Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2011.

Krawczyk Z.: Dysfunkcje turystyki. [w:] Aksjologia turystyki. Red. naukowa Z. Dziubiński. SALOS RP, Warszawa 2006.

Nowakowska A.: Szanse i zagrożenia współczesnej turystyki. „Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie” 1998, nr 75.

Phongpaichit P., Piriyarangsan S., Treerat N.: Guns, girls, gambling, ganja: Thailand illegal economy and public policy. Silkworm books, Bangkok 2003.

Pope J.: Assessing the Economic Benefits and Costs of Sex Tourism. Chiang Mai University, Chaing Mai 2006.

Przecławski K.: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Wydawnictwo ALBIS, Kraków 1997.

The effect of tourism on culture and the environment in Asia and the Pacific, UNESCO Bangkok 2008.

The Impact of Culture on Tourism, OECD 2009.

Urry J.: Spojrzenie turysty. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Zaręba D.: Ekoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.