Wymiary jakości transportu miejskiego aglomeracji warszawskiej w percepcji konsumentów

Main Article Content

Agata Balińska
Wioletta Olejniczak
Dominika Cymerman


Słowa kluczowe : Warszawa, transport publiczny, wymiary jakości
Abstrakt

Celem badań była ocena jakości transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej. Opracowana została lista parametrów jakości technicznej i funkcjonalnej komunikacji miejskiej w Warszawie. Wersyfikacja poziomu jakości komunikacji miejskiej z uwzględnieniem tych parametrów została przeprowadzona wśród 179 pasażerów w 2019 roku na podstawie sondażu diagnostycznego techniką ankiety rozdawanej. Przyjęta problematyka badań obejmowała: określenie częstotliwości i powodu wykorzystywania poszczególnych form transportu miejskiego w aglomeracji warszawskiej oraz zweryfikowanie zależność między płcią, posiadaniem do dyspozycji samochodu osobowego oraz częstotliwością wykorzystywania poszczególnych środków transportu a ich oceną. Analiza wyników badań empirycznych została poprzedzona wprowadzeniem teoretycznym do badanej problematyki.

Article Details

Jak cytować
Balińska, A. ., Olejniczak, W. ., & Cymerman, D. . (2020). Wymiary jakości transportu miejskiego aglomeracji warszawskiej w percepcji konsumentów. Turystyka I Rozwój Regionalny, (14), 21–30. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.14.15
Bibliografia

Barcik J., Czech P., Jackiewicz J.: Standardy jakości usług w komunikacji miejskiej – część I, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport 2010, z. 67, s. 55–65.

Barometr Warszawski, Warszawa, 2019, s. 13. https://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawaw-liczbach/2019 (dostęp: 20.05.2020).

Drob-Żaba E., Żaba K.: Zastosowanie CRM w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej, Transport Miejski i Regionalny 2008, nr 6, s. 20–25.

Figura J.: Jakość usług szansą rozwoju w transporcie. Unijne perspektywy finansowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2009, nr 32, s. 251-265.

Gostkowska-Dźwig S., Mrozik M.: Determinanty rozwoju jakości sektora usług transportu miejskiego w Częstochowie w aspekcie mobilności jej mieszkańców, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej: Zarządzanie 2017, nr 26, s. 158–166. (Crossref)

Rudnicki A.: Jakość komunikacji miejskiej, SITK, Kraków 1991.

Starowicz W.: : Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka nowej polskiej normy – część 1, Transport Miejski i Regionalny 2004, nr 10, s. 28–34.

Toruński J.: Jakość usług transportowych w przewozach pasażerskich, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie 2009, nr 82, s. 23–42.

Wyszomirski O.: Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie: Roczny Raport ZTM, Warszawa, 2019, s. 14. https://www.ztm.waw.pl/raporty-roczne-ztm/ (dostęp: 20.02.2020).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.