Znaczenie kredytów konsumpcyjnych w rozwoju turystyki w Polsce w okresie pandemii COVID-19

Main Article Content

Katarzyna Brodzikowska
Wioletta Olejniczak


Słowa kluczowe : kredyt konsumpcyjny, turystyka, portfel kredytowy
Abstrakt
Turystyka jest sektorem rynku, w którym istotne znaczenie odgrywają kredyty konsumpcyjne. Ich rola w okresie pandemii COVID-19 uległa zmianie. Celem badań było rozpoznanie wartości portfela kredytowego w czasie pandemii COVID-19 oraz udziału w nim przedsiębiorstw turystycznych. Poddano analizie dokumenty z zakresu bankowości, tj.: Raport o stabilności systemu finansowego (październik 2020 r.), Raport o stabilności systemu finansowego za I kwartał 2020 roku (wrzesień 2020 r.) oraz sprawozdania wybranych banków spółdzielczych. Zaprezentowane wyniki pokazały różnice w przyznawaniu kredytów gotówkowych przedsiębiorcom turystycznym przed pandemią oraz w trakcie jej trwania. Znaczące różnice również odnotowano w kontekście średniorocznych poziomów zapytań kredytowych.

Article Details

Jak cytować
Brodzikowska, K., & Olejniczak, W. (2021). Znaczenie kredytów konsumpcyjnych w rozwoju turystyki w Polsce w okresie pandemii COVID-19. Turystyka I Rozwój Regionalny, (15), 15–23. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.2
Bibliografia

Ciesielski M.: Kredytowanie konsumpcji w Polsce, Pieniądze i Więź 2003, nr 4.

Dobosiewicz Z.: Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 45.

Dobosiewicz Z.: Kredyt bankowy dla firm i osób fizycznych. Poradnik prawny, Wydawnictwo Infor, Warszawa 1997, s. 133.

Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia 2008 roku pt. „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku”, Warszawa, wrzesień 2008.

Harasim J.: Bankowość detaliczna w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.

Hong Y., Cai G., Mo Z., Gao W., Xu L., Jiang Y., Jiang J.: The Impact of COVID-19 on Tourist Satisfaction with B&B in Zhejiang, China: An Importance–Performance Analysis, Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 3747. (Crossref)

Raport na temat stanu rynku kredytowego i pożyczkowego dla osób prywatnych po I półroczu 2020 r., Biuro Informacji Kredytowej 2020.

Raport na temat stanu rynku kredytowego i pożyczkowego dla osób prywatnych w 2020 r., Biuro Informacji Kredytowej 2021.

Raport o stabilności systemu finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego, październik 2020. Raport o stabilności systemu finansowego za I kwartał 2020 r., Komisja Nadzoru Finansowego, wrzesień 2020.

Raport o stabilności systemu finansowego za IV kwartał 2020 r., Komisja Nadzoru Finansowego, styczeń 2020.

Waliszewski K.: Działalność instytucji doradztwa finansowego na tle rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów (WSZiF) we Wrocławiu

, nr 24, s. 46.

www. media.bik.pl/informacje-prasowe/att/1667818 (dostęp: 14.04.2021).

www.direct.money.pl/artykuly (dostęp: 14.04.2021).

www.knf.gov.pl (dostęp: 14.04.2021).

www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421817 (dostęp: 28.05.2021).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.