Wpływ pandemii COVID-19 na wybór miejsc zakwaterowania w trakcie wyjazdów turystycznych w Polsce

Main Article Content

Agata Balińska
Wioletta Olejniczak


Słowa kluczowe : COVID-19, zakwaterowanie,, wyjazdy turystyczne
Abstrakt

Głównym celem badań była identyfikacja i ocena potrzeb w zakresie wyboru usług noclegowych w planowaniu wyjazdów turystycznych w okresie pandemii COVID-19. Po analizie dostępnych danych wtórnych przeprowadzono własne badania ankietowe na próbie 454 aktywnych turystycznie Polaków. Wynika z nich, że na wybór miejsca zakwaterowania turystycznego wpływały w różnym stopniu takie czynniki, jak płeć, wiek, poziom wykształcenia respondentów oraz ich aktywność turystyczna przed pandemią.

Article Details

Jak cytować
Balińska, A., & Olejniczak, W. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na wybór miejsc zakwaterowania w trakcie wyjazdów turystycznych w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 5–16. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.1
Bibliografia

Abbas, J., Mubeen, R., lorember, P.T., Raza, S., Mamirkulova, G. (2021). Exploring the impact of COVID--19 on tourism: Transformational potential and implications for a sustainable recovery of the travel and leisure industry. Current Research in Behavioral Sciences, 2, 100033. DOI: https:// doi.org/10.1016/j.crbeha.2021.100033 (Crossref)

Abu Bakar, N., Rosbi, S. (2020). Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry, International Journal of Advanced Engineering Research and Science 7(4), 189-193. DOI: https://doi. org/10.22161/ijaers.74.23 (Crossref)

Aydin, B., Arica, R., Arslanturk, Y. (2021). The Effect of Novel Coronavirus (COVID-19) on Travel Risk Perception. Journal of Yasar University 16/61, 378-392. Pobrano z: https://dergipark.org.tr/ en/download/article-file/1316372 (dostęp: 04.07.2021). (Crossref)

Balińska, A., Olejniczak W. (2021). Experiences of Polish Tourists Traveling for Leisure Purposes during the COVID-19 Pandemic. Sustainability 13 (21). DOI: https://doi.org/10.3390/sul32111919 (Crossref)

Bratic, M., Radivojevic, A., Stojiljkovic, N., Simovic, O., Juvan, E., Lesjak, M., Podovsovnik, E. (2021). Should I Stay or Should I Go? Tourists' COVID-19 Risk Perception and Vacation Behavior Shift. Sustainability 13 (6). DOI: https://doi.org/10.3390/sul3063573 (Crossref)

Cain, A., Matousek, M., Su,| R. (2020). All the Cruise Ships That Have Had Confirmed Cases of COVID-19 Onboard. Business Insider, April 12. Pobrano z: https://www.businessinsider.in/ business/news/all-the-cruise-ships-that-have-had-confirmed-cases-of-covid-19-onboard/ articleshow/75111572.cms (dostęp: 05.03.2022).

Davahli, M.R., Karwowski, W., Sonmez, S., Apostolopoulos, Y. (2020). The Hospitality Industry in the Face of the COVID-19 Pandemic: Current Topics and Research Methods. International Journal Environmental Research and Public Health 17 (20), 7366. DOI: https://doi.org/10.3390/ ijerphl7207366 (Crossref)

Debata, B., Patnaik, P., Mishra, A. (2020). COVID-19 pandemic! It's impact on people, economy, and environment. Journal of Public Affairs DOI: https://doi.org/10.1002/pa.2372 (Crossref)

Estrada, M., Park, D., Lee, M. (2020). How A Massive Contagious Infectious Diseases Can Affect Tourism, International Trade, Air Transportation, and Electricity Consumption? The Case of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) in China. Pobrano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=3540667 (dostęp: 03.03.2022).

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Gabryjończyk, K., Gabryjończyk, P. (2021). Zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce. Turystyka i Rozwój Regionalny 15, 43-59. DOI: https://doi.Org/10.22630/TIRR.2021.15.5 (Crossref)

Góssling, S., Scott D., Hall, C.M. (2020). Pandemics, Tourism and Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism 1 (29), 1-20. DOI: https://doi.org/10.1080/0966 9582.2020.1758708 (Crossref)

Hussain, S., Ahmad Shah, F., Kareem, S. (2020). Expectations of Indian guests from Hotel Preparedness in COVID-19. Journal of Tourism, Hospitality and Culinary Arts 12 (3), 31-51. Pobrano z: https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/ covidwho-1196269 (dostęp: 25.02.2022).

Jernigan, D.B. (2020). Update: Public Health Response to the Coronavirus Disease 2019 Outbreak - United States 32. February 24. Morbidity and Mortality Weekly Report 69, 216-219. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6908el (Crossref)

Jiang, Y, Wen, J. (2020). Effects of COVID-19 on hotel marketing and management: a perspective article. International Journal of Contemporary Hospitality Managemen 32, 2563-2573. Pobrano z: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-03-2020-0237/full/html (dostęp: 20.02.2022). (Crossref)

Jones, P., Comfort, D. (2020). A commentary on the COVID-19 crisis, sustainability and the service industries. Journal of Consumer Affairs. DOI: https://doi.org/10.1002/pa.2164 (Crossref)

Korinth, B. (2020). The impact of COVID-19 on foreign travel plans of Polish tourists in 2020. Studia Periegetica 32 (4), 59-69. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.6585 (Crossref)

Kourgiantakis, M., Apostolakis, A., Dimou, I. (2021). COVID-19 and holiday intentions: the case of Crete, Greece. Anatolia 32,148-151. DOI: https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1781221 (Crossref)

Li, G. (2020). The Challenges and Responsibilities of Family Doctors in the New Global 5 Coronavirus Outbreak, Chinese General Practice 23 (7), 761-762.

Lopes, H., Remoaldo, P.C., Ribeiro, V., Martin-Vide, J. (2021). Effects of the COVID-19 Pandemic on Tourist Risk Perceptions - The Case Study of Porto. Sustainability 13 (11). DOI: https://doi. org/10.3390/sul3116399 (Crossref)

Mariolis, T, Rodousakis, N., Soklis, G. (2020). The COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek economy. Tourism Economics 27 (8), 1848-1855. DOI: https://doi.org/10.1177/13548166209 46547 (Crossref)

Mulder J., de Bruijne, M. (2019). Willingness of Online Respondents to Participate in Alternative Modes of Data Collection. Survey Practice 12 (1). DOI: https://doi.org/10.29115/SP-2019-0001 (Crossref)

Noy, I., Doan, N., Ferrarini, B., Park D. (2020). Measuring the Economic Risk of COVID-19. Global Policy 11 (4), 413-423. DOI: https://doi.org/10.llll/1758-5899.12851 (Crossref)

Orindaru, A., Popescu, M.-F., Alexoaei, A.P., Caescu, S.-C., Florescu, M.S., Orzan, A.-O. (2021). Tourism in a Post-COVID-19 Era: Sustainable Strategies for Industry's Recovery. Sustainability 13 (12). DOI: https://doi.org/10.3390/sul3126781 (Crossref)

Panasiuk, A. (2020). Przyczynek do badań nad wpływem pandemii na stan gospodarki turystycznej. W: K. Nessel (red.). Turystyka w Naukach Społecznych. Tom 3. Ekonomia i Finanse. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 55-70.

Rakshit, B., Basistha, D. Can India stay immune enough to combat COVID-19 pandemic? An economic query. Journal of Consumer Affairs, June 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/pa.2157 (Crossref)

Rohrscheidt von, A.M., Plichta, P. (2020). Turystyka w czasach zarazy. Jak współczesne epidemie zmieniają turystykę kulturową? Turystyka Kulturowa 2,176-178.

Santos, J., Boote, J. (2020). A theoretical exploration and model of consumer expectations, post-pur-chase affective states and affective behavior. Journal of Consumer Behaviour 3 (2), 142-144. DOI: https://doi.org/10.1002/cb.129 (dostęp: 13.03.2022). (Crossref)

Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of Business Research 117, 312-321. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.jbusres.2020.06.015 (Crossref)

Stojczew, K. (2021). Ocena wpływu pandemii koronawirusa na branżę turystyczną w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 65 (1), 157-172. DOI: https://doi. org/10.15611/pn.2021.1.09 (Crossref)

Sztuk, A. (2021). Zmiany w wyborach destynacji turystycznych w okresie pandemii COVID-19: szansa dla małych miast. W: Nowak W., Szalonka K. (red.). Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 155-176.

Szymkowiak, A., Gaczek, P., Jeganathan, K., Kulawik, P. (2020). The impact of emotions on shopping behavior during epidemic. What a business can do to protect customer. Journal of Consumer Behavior 20 (1), 48-60. DOI: https://doi.org/10.1002/cb.1853 (Crossref)

Taylor, S. (2020.) The socially distant servicescape: An investigation of consumer preference's during the re-opening phase. International Journal of Hospitality Management 91. DOI: https://doi. org/10.1016/j.ijhm.2020.102692 (Crossref)

Turystyka 2020, (2021). Warszawa: GUS.

Usman, M., Ali, Y, Riaz, A., Riaz, A., Zubair, A. (2020). Economic perspective of coronavirus (COVID-19). Journal of Consumer Affairs 20 (4). DOI: https://doi.org/10.1002/pa.2252 (Crossref)

Williams, C.Ch. (2020). Impacts of the coronavirus pandemic on Europe's tourism industry: Addressing tourism enterprises and workers in the undeclared economy. International Journal of Tourism Research 23 (1), 79-88. DOI: https://doi.org/10.1002/jtr.2395 (Crossref)

Wojcieszak-Zbierska, M., Jęczmyk, A., Zawadka, J., Uglis, J. (2020) Agritourism in the Era of the Coronavirus (COVID-19): A Rapid Assessment from Poland. Agriculture 10 (9). DOI: https://doi. org/10.3390/agriculturel0090397 (Crossref)

Plany wakacyjne Polaków (2020). https://www.pot.gov.pl/attachments/article/1804/Plany%20wakac yjne%20Polak%C3%B3w%202020%20ost..pdf (dostęp: 4.09.2020).

Wyman, O. (2020) To Recovery & Beyond. The Future of Travel & Tourism in the Wake of COVID-19. World Travel & Tourism Council. Pobrano z: https://www.oliverwyman.com/content/dam/ oliver-wyman/v2/publications/2020/To_Recovery_and_Beyond-The_Future_of_Travel_and_ Tourism_in_the_Wake_of_COVID-19.pdf (dostęp: 25.03.2022).

Yost, E., Cheng, Y. (2021). Customers' risk perception and dine-out motivation during a pandemic: Insight for the restaurant industry. International Journal of Hospitality Management 95. DOI: https://doi.org/10.1016/jJjhm.2021.102889 (Crossref)

Zhang, C., Park, J., Bonn, M., Cho, M. (2021). Understanding Customer Responses to Service Failures during the COVID-19 Pandemic for Sustained Restaurant Businesses: Focusing on Guanxi. Sustainability 13 (6). DOI: https://doi.org/10.3390/sul3063581. (Crossref)

Zhong, Y, Oh, S., Moon, H. (2021). What Can Drive Consumers' Dining-Out Behavior in China and Korea during the COVID-19 Pandemic? Sustainability 13 (4). DOI: https://doi.org/10.3390/ SU13041724 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.