Pasażerski transport kolejowy w ocenie jego użytkowników

Main Article Content

Agata Balińska
Wioletta Olejniczak


Słowa kluczowe : transport kolejowy, pasażer, ocena, PKP
Abstrakt
Transport kolejowy jest wciąż popularnym środkiem przemieszczania się ludzi na małe i duże odległości. Jest to związane z dywersyfikacją oferty przewoźników kolejowych. Celem badań było określenie, które czynniki decydują o wyborze tego środka transportu oraz poszczególnych przewoźników. Zaprezentowane wyniki badań ankietowych pokazały różnice w postrzeganiu poszczególnych przewoźników, kryteria ich wyboru oraz elementy wymagające usprawnień.

Article Details

Jak cytować
Balińska, A., & Olejniczak, W. (2018). Pasażerski transport kolejowy w ocenie jego użytkowników. Turystyka I Rozwój Regionalny, (10), 5–11. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.10.15
Bibliografia

Barcik J., Czech P.: Sytuacja transportu kolejowego w Polsce na przełomie ostatnich lat, część 1, Zeszyty Naukowe PŚ, Transport 2010, nr 67, s. 5–12.

Baza Danych Analiz Samorządowych, www.systemanaliz.pl (dostęp: 09.12.2018).

Kasu B.B., Chi G.: Intercity passenger rails: Facilitating the spatial spillover effects of population and employment growth in the United States, 2000–2010, Journal of Urban Planning and Development 2018, nr 144(4), DOI 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000477 (Crossref)

Koźlak A.: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Liberadzki B.: Transport: popyt, podaż, równowaga, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 1998.

Pietrzak K., Pietrzak O.: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu kolejowego, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, I. Urbanyi-Popiołek (red.), Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.

Tarski I.: Czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976.

Zajfert M.: Specyfika sektora transportu kolejowego i możliwe modele funkcjonowania jego segmentów, Zeszyty Naukowe Zarządzanie Zmianami 2012, nr 3–4, 23–45, s. 29.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, http://www.ztm.waw.pl (dostęp: 09.12.2018).

Zhang Q., Ni S. Huang G., Li W.: Study on optimal allocation of rail transit capacity based on utility of passenger flow transfer and loss, Smart Innovation, Systems and Technologies, Mount Emei China 2019. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty