Kluczowe kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych

Main Article Content

Barbara Wyrzykowska
Tatiana Balanovska


Słowa kluczowe : kluczowe kompetencje, kompetencje przyszłości, firma rodzinna
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakich kompetencji potrzebują firmy rodzinne, aby rozwijać się w przyszłości? W opracowaniu przedstawiono teorię na temat kluczowych kompetencji i funkcjonowania firm rodzinnych na polskim rynku pracy. Dodatkowo zaprezentowano wyniki badań realizowanych przez Fundację Firmy Rodzinne. Źródłem danych była literatura przedmiotu oraz raport z badania pt.: Kluczowe składniki sukcesu 2017 autorstwa Fundacji Firmy Rodzinne.

Article Details

Jak cytować
Wyrzykowska, B., & Balanovska, T. (2018). Kluczowe kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych. Turystyka I Rozwój Regionalny, (9), 109–117. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.12
Bibliografia

Firma rodzinna – czy może być efektywna?, Poradnik Przedsiębiorcy, 2016, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-firma-rodzinna-czy-moze-byc-efektywna (dostęp: 15.08.2018).

Firmy rodzinne dla firmy rodzinnych, Fundacja Firmy Rozdzinne, www. ffr.pl/fundacja (dostęp: 20.08.2018).

Hamel G., Prahalad C.: Przewaga konkurencyjna jutra. Strategia przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Businnes Press, Warszawa 1999.

Hamel G., Prahalad C.: The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review 1990, 3. (Crossref)

Kacprzak M., Król A.: Strategiczne kompetencje kadry menedżerskiej a rynek pracy, Zarządzanie. Teoria i Praktyka 2(10), 2014, 41–46.

Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych 2017, Raport z badania Kluczowe Składniki Sukcesu, kwiecień 2017 s. 11, https://ffr.pl/pl/umiejetnosc-korzystania-z-big-data-oraz-inteligencjaspoleczna-to-kluczowe-kompetencje-przyszlosci-dla-firm-rodzinnych/ (dostęp: 20.08.2018).

Leonard-Barton D.: Core Capabilities and Rigidities: A Paradox In Managing New Product Development, Strategic Management Journal 13, 1992. (Crossref)

Nieżurawska J.: Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo – „Dom Organizatora” – TNOiK, Toruń 2010, s. 56–62.

Orzechowski H.: Firma rodzinna to nie tylko mały biznes. Dziś to także potężne firmy, 2018, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/firma-rodzinna-to-nie-tylko-maly-biznesdzis,29,0,2410781.html (dostęp: 20.08.2018).

Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.

Piotrowski K.: Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, WAT, Warszawa 2006.

Rybak M. red.: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.

Wachowiak P. red.: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2005.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty