Aktywność turystyczna mieszkańców wsi po 50. roku życia na przykładzie gminy Bielawy

Main Article Content

Wioletta Olejniczak


Słowa kluczowe : turystyka, osoba starsza, preferencje, bariery
Abstrakt
Osoby starsze coraz częściej stają się grupą docelową na rynku turystycznym. W celu stworzenia jak najlepszej oferty turystycznej dla tej grupy podróżujących, ważne jest, aby poznać ich preferencje. Celem niniejszej pracy było ukazanie, jak wyglądała aktywność turystyczna osób po 50. roku życia w wybranej przez autorkę gminie. Autorka przedstawiła charakter wyjazdów, czas ich trwania, zakwaterowanie, aktywności w czasie wolnym oraz ukazała jakie czynniki ograniczały ich częstsze podróżowanie.

Article Details

Jak cytować
Olejniczak, W. (2018). Aktywność turystyczna mieszkańców wsi po 50. roku życia na przykładzie gminy Bielawy. Turystyka I Rozwój Regionalny, (9), 55–62. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.6
Bibliografia

Górna J.: Preferencje i aktywność turystyczna Polaków w wieku 50+, Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Kultura Fizyczna, t. XIV, nr 1, s. 153–166.

Łaciak J.: Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2013, s. 25–45.

Prognoza ludności na lata 2014–2050, GUS, s. 111, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html (dostęp: 01.04.2018).

Śniadek J.: Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, Gerontologia Polska 2007, nr 1–2, s. 22, |http://gerontologia.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/2007-01_02-4.pdf (dostęp: 24.04.2018).

Zmyślony P.: Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej, P. Kociszewski (red.), Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, Turystyka Kulturowa 2013, nr 5, s. 83. http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/download/214/200 (dostęp: 07.08.2018).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.