Prawa pasażerów w ocenie respondentów

Main Article Content

Irena Ozimek
Przemysław Krawczyk


Słowa kluczowe : pasażer, transport, prawo, turystyka, przewoźnik, ochrona praw pasażera
Abstrakt
Głównym celem badań była ocena poziomu przestrzegania praw pasażerów w Polsce w świetle badania ankietowego dotyczącego zdiagnozowania świadomości osób korzystających z transportu w zakresie praw i obowiązków przysługujących pasażerom podczas przewozu, a także istniejących regulacji prawnych. Prowadzenie działalności w zakresie transportu pasażerskiego regulowane jest prawnie. Każda gałąź transportu ma swoją specyfikę, która wyklucza stworzenie jednego uniwersalnego aktu prawnego regulującego przewóz osób. W przypadku złamania prawa lub zaniedbania praw przez przewoźnika, najbardziej przydatna byłaby pasażerowi wiedza na temat możliwych sposobów dochodzenia roszczeń. Niestety deklarowany przez respondentów poziom wiedzy nie jest wykorzystywany przez nich w praktyce, ponieważ liczba skarg i wysuwanych roszczeń jest niewielka, w porównaniu do liczby osób uważających się za pokrzywdzonych. Dlatego tak ważne staje się prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej przez organizacje i instytucje działające na rzecz ochrony praw pasażerów.

Article Details

Jak cytować
Ozimek, I., & Krawczyk, P. (2014). Prawa pasażerów w ocenie respondentów. Turystyka I Rozwój Regionalny, (1), 69–76. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.1.6
Bibliografia

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w 2010 r., Wydawnictwo UTK, Warszawa, www.utk.gov.pl.

Gaworecki W.W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2007.

Kaprowski W.: Geografia turystyczna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 2004.

Łaciak J.: Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2012 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2012, www.msport.gov.pl.

Milewski D.: Dostępność transportowa jako czynnik kształtujący atrakcyjność turystyczną województwa zachodniopomorskiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2010, nr 16(627).

Sprawozdanie z realizacji norm jakości usług za rok 2011, www.intercity.pl.

Tokarz A.: Usługi turystyczne. [w:] Ekonomika turystyki. Red. naukowa A. Panasiuk Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.