City placement jako instrument promocji miasta

Main Article Content

Agnieszka Werenowska


Słowa kluczowe : city placement, promocja, wizerunek, marketing terytorialny
Abstrakt
Promocja miast i regionów w XXI wieku to ciągłe poszukiwanie nowych form i instrumentów, które przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności, wykreowania pozytywnego wizerunku oraz przyciągnięcia potencjalnych turystów i inwestorów. Tradycyjne narzędzia, choć ciągle stosowane i skuteczne muszą być uzupełniane nowymi, komplementarnymi i integralnymi z całym systemem komunikacji marketingowej prowadzonej przez władze lokalne. City placement pozwala na wyeksponowanie walorów miast i budowanie ich przewagi konkurencyjnej. W artykule przedstawiono city placement jako narzędzie promocji miasta. Wykorzystano analizę literatury przedmiotu, dostępnych raportów oraz wyniki badań sondażowych.

Article Details

Jak cytować
Werenowska, A. (2018). City placement jako instrument promocji miasta. Turystyka I Rozwój Regionalny, (9), 89–96. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.10
Bibliografia

Gębarowski M.: City placement – istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach promocyjnych polskich miast, [w:] Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji, M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.

Filtr miasta z serialem, czyli city placement, BRIEF 2016, nr 1, http://brief.pl/flirt_miasta_z_serialem_czyli_city_placement/ (dostęp: 20.08.2018).

Raport: Wydatki i działania promocyjne polskich miast i regionów (Edycja 2018), Portal dla specjalistów marketingu miejsc, http://www.marketingmiejsca.com.pl/raport_-wydatki-i-dzialaniapromocyjne-polskich-miast-i-regionow-(edycja-2018),43 (dostęp: 20.08.2018).

Stanek A.: Kto zarabia na „Koronie Królów”? Seriale to skuteczny sposób na promocję, money.pl, https://www.money.pl/galerie/artykul/korona-krolow-diagnoza-klan-skuteczny,134,2,2396550.html (dostęp: 20.08.2018).

Kotler Ph.: Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2005.

Łazorko K., Niedzielska A.: Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.

Miasta w serialach, Raport medialny, 1 lipca–31 grudnia 2016, Press Service monitoring mediów, http://psmm.pl/sites/default/files/miasta_w_serialach_-_raport_medialny_-_vii-xii_2016_0.pdf (dostęp: 20.08.2018).

Stępowski R.: Raport Wydatki i działania promocyjne polskich miast i regionów 2017, http://marketingmiejsca.com.pl/media/uploaded/raport4-0y34mwy5/Raport_2018.pdf (dostęp: 20.08.2018).

Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2008.

Sztucki T.: Marketing przedsiębiorcy i menagera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.

Urbaniec E.: Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny, Nova Res, Gdynia 2009.

Zawadzki P.: City placement – nowy trend w działaniach promocyjnych polskich miast, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014, nr 332. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.