Znaczenie komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwie

Main Article Content

Ewa Jaska


Słowa kluczowe : zarządzanie zmianą, komunikacja wewnętrzna, przedsiębiorstwo, informacja
Abstrakt
Wśród czynników, które wywołują naruszenie stabilności przedsiębiorstwa, wymienia się między innymi zmiany i brak komunikacji wewnętrznej. Odpowiednie zarządzanie nimi powoduje wzrost motywacji i efektywności działań. Uczestnictwo menedżerów w zarządzaniu zmianą i wdrażaniu jej w zespołach pracowniczych jest kluczowe, a ich kompetencje komunikacyjne w okresie zmian są ważną determinantą skuteczności podejmowanych działań. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia komunikacji wewnętrznej w procesie zarządzania zmianą i jej wpływu na motywacje oraz postawy pracownicze. Aby zrealizować tak zdefiniowany cel, przedstawiono istotę zarządzania zmianą, w tym proces komunikacji wewnętrznej w ujęciu teoretycznym, a także opinię pracowników branży ubezpieczeniowej na ten temat. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu oraz wyniki badania ankietowego.

Article Details

Jak cytować
Jaska, E. (2016). Znaczenie komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwie. Turystyka I Rozwój Regionalny, (5), 29–38. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.5.3
Bibliografia

Czerska Z.: Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2011.

Dąbrowski B., Rostek R., Kurda W.: Komunikacja: niedoceniona broń w zarządzaniu zmianą, Harvard Business Review Polska, 2003, nr 9.

Drucker P.F.: Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009.

Grossman D.: Komunikacja wewnętrzna istotna jak nigdy wcześniej, www.komunikat.rrcc.pl/2010/07/ komunikacja-wewnętrzna-istotna-jak-nigdy-wcześniej (dostęp 12.04.2016).

Karbowiak K., Wyrzykowska B.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2013.

Masłyk-Musiał E.: Zarządzanie zmianami w firmie, Wydawnictwo CIM, Warszawa 1996.

Mrówka R.: Przywództwo w organizacjach, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

PencJ.: Sterowanie procesami zmian w organizacji, http://www.placet.com.pl/?mod=Artykuly&id=55 (dostęp 20.04.2016).

Potocki A.: Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.