Analysis of demand for qualified tourism organized by branches of the Polish Tourist and Sightseeing Society (using fuzzy relations)

Main Article Content

Jolanta Cichowska
Aleksandra Mreła
Jan Zawadka

Abstrakt
The study uses the fuzzy relations method to examine the demand for qualifiedtourism in 16 voivodeships of Poland. Data collected by PTTK was analyzed in the field of12 forms of tourism in five defined research areas (A1 – mountain tourism; A2 – tourism foradvanced users; A3 – water tourism; A4 – walking; and A5 – extreme tourism). The analysesshowed that in all regions of the country, the greatest demand was for walking and foradvanced tourism users. At the same time, the largest number of people participated in thesetwo types of tourism. There were large fluctuations in demand for trips and events, especiallydue to the pandemic situation in the country and the economic situation. Thanks to fuzzyrelations, it is possible to study phenomena composed of variables whose values are collectedby organizations and statistical offices.

Article Details

Jak cytować
Cichowska, J., Mreła, A., & Zawadka, J. (2024). Analysis of demand for qualified tourism organized by branches of the Polish Tourist and Sightseeing Society (using fuzzy relations). Turystyka I Rozwój Regionalny, (21), 19–29. https://doi.org/10.22630/TIRR.2024.21.2
Bibliografia

Bolkowska, Z. (2018). Gospodarka polska w 2017 roku. Buduj z Głową. Magazyn branżowy, 1. Available online: https://bzg.pl/poradnik/artykul/gospodarka-polska-w-2017-roku/id/15512 (access: 09.02.2024).

Niedziółka, A. (2020). Uwarunkowania rozwoju turystyki kwalifikowanej na obszarach wiejskich. In: M. Jalinik, S. Bakier (ed.). Obszary przyrodniczo cenne w rozwoju turystyki. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, p. 56-69. DOI: http://doi.org/10.24427/978-83-66391-25-3_4

Polityka rozwoju turystyki województwa śląskiego 2030 (2022). Zarząd Województwa Śląskiego: Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice, p. 7-102.

Ruszkowski, J. M., Szczęsny, K. (2010). Szlak zabytków techniki województwa śląskiego przykładem kreowania nowego wizerunku i marki poprzemysłowych regionów turystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego No 598, Ekonomiczne Problemy Usług No 53, p. 247-257.

Rutkowski, L. (2023). Metody i techniki sztucznej inteligencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 452.

Statut Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (2018). Tekst jednolity, uwzględniający zmiany uchwalone 7 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajny Zjazd PTTK, p. 1-16. Available online: https://pttk.pl/statut-pttk-wersja-2/ (access: 09.02.2024).

Śledzińska, J. (2012). Wędruj z nami-sukces ogólnopolskich akacji PTTK. Warsztaty Geografii Turyzmu, 2 [13], p. 149-177. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/7525-713-7.10 (Crossref)

Turystyka w 2022 roku (2023). Główny Urząd Statystyczny (turystyka_w_2022_tablice_dzial_V). Available online: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/tury-styka-w-2022-roku,1,20.html (access: 09.02.2024).

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (2018). Available online: https://www.gov.pl/web/sport/ustawa-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych-uslugach-turystycznych-oraz-akty-wykonawcze-opublikowane-w-dzienniku-ustaw (access: 10.02.2024).

Więckowski, M. (2010). Turystyka na obszarach przygranicznych Polski. Prace Geograficzne, 224, p. 7-246.

Zadeh, L. (1965). Fuzzy sets, Information and Control, 8, p. 338-353. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>