Edukacyjne i rekreacyjne funkcje leśnych ogrodów botanicznych

Main Article Content

Joanna Pietrzak-Zawadka
Jan Zawadka


Słowa kluczowe : leśny ogród botaniczny, ochrona różnorodności biologicznej, Lasy Państwowe, rekreacja
Abstrakt
Na przestrzeni wieków ogrody botaniczne pełniły wiele różnorodnych funkcji, z których najważniejszą było gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym rozmaitych kolekcji roślin. Początkowo kolekcje takie obejmowały głównie rośliny lecznicze służące edukacji przyszłych lekarzy czy farmaceutów. Z czasem jednostki te realizowały funkcje edukacyjne, rekreacyjne, a nierzadko kulturalne. Nadzór nad obiektami pełnią różne jednostki państwowe czy prywatne. W artykule przybliżono funkcje ogrodów botanicznych administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) ze szczególnym uwzględnieniem ich roli edukacyjnej i rekreacyjnej.

Article Details

Jak cytować
Pietrzak-Zawadka, J., & Zawadka, J. (2020). Edukacyjne i rekreacyjne funkcje leśnych ogrodów botanicznych. Turystyka I Rozwój Regionalny, (13), 127–137. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.11
Bibliografia

Avery Jr G.S.: Botanic gardens – what role today? An „operation bootstraps” opportunity for botanists, American Journal of Botany 1957, nr 44(3), s. 268–71. (Crossref)

Borsch T., Lohne C.: Botanic gardens for the future: integrating research, conservation, environmental education and public recreation, Ethiopian Journal of Biological Science 2014, nr 13, s. 115–133.

Czerepaniak-Walczak M.: Pedagogika czasu wolnego: Schole w szkole i poza szkołą, [w:] Rekreacja i czas wolny, R. Winiarski (red.),Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.

Flanagan C.: The history and significance of public gardens, [w:] Public Garden Management: A Complete Guide to the Planning and Administration of Botanical Gardens and Arboreta, D.A. Rakow, S.A. Lee (red.), John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2011, s. 15–29.

Grzonkowska J.: Ogrody botaniczne jako naukowo opracowane kolekcje muzealne, Muzealnictwo 2014, nr 55, s. 180–189. (Crossref)

Mynarski W.: Czynniki i prognozowane kierunki rozwoju rekreacji fizycznej, [w:] Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, W. Mynarski (red.), AWF w Katowicach, Katowice 2008, s. 11–31.

Powledge F.: The evolving role of botanical gardens, BioScience 2011, nr 61(10), s. 743. (Crossref)

Teoria i metodyka rekreacji – zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2001.

Truszkowska-Wojtkowiak M.: Fenomen czasu wolnego, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.

Tumiłowicz J.: Uwagi o zakładaniu i prowadzeniu arboretów w Polsce, Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 2010, nr 58, s. 55–60.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).

Wolańska T.: Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa, AWF w Warszawie, Warszawa 1997, s. 59.

www.bgci.org/ (dostęp: 28.04.2020).

www.kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl/ (dostęp: 17.04.2020).

www.lasy.gov.pl (dostęp: 17.04.2020).

www.lbg.lasy.gov.pl/ (dostęp: 17.04.2020).

www.robia.pl (dostęp: 17.04.2020).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>