The importance and popularity of tourism among disabled people in Poland

Main Article Content

Jan Zawadka
Piotr Gabryjończyk

Abstrakt
The aim of the study is to show the importance and popularity of tourism (including tourism behavior, expectations and preferences) among people with disabilities. The study was conducted at the beginning of 2018 on a sample of 434 disabled people with an appropriate medical certificate using a survey technique. Domestic trips, especially short-term ones, were the most popular. The respondents most often made one or two trips a year, the purpose of which was mainly leisure and sightseeing. The determinant of the selection of a specific offer was mainly the price. Coastal and mountain destinations were the most popular, and the respondents most often spent time walking and socializing.

Article Details

Jak cytować
Zawadka, J., & Gabryjończyk, P. (2020). The importance and popularity of tourism among disabled people in Poland. Turystyka I Rozwój Regionalny, (13), 151–162. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.13
Bibliografia

Balcerzak-Paradowska B.: Sytuacja bytowa gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, [in:] Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, B. Balcerzak-Paradowska (ed.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002.

European Commission: Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010–2020, Brussels 2017.

GUS: Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2003.

GUS: Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007.

GUS: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.

GUS: Rocznik Statystyczny Pracy 2017, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017.

Januszko L.: Niepełnosprawność – aspekt epidemiologiczny i społeczny, [in:] Niepełnosprawni na progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, M. Waszenowski (Ed.), Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa 2004.

Kaganek K., Wąsowicz-Zaborek E.: Kreowanie produktów turystycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, [in:] Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, A. Borowicka, W. Heliński (Eds), Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007.

Karaś M.: Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability Studies, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 2012, no 4, pp. 20–33.

Kot T.: Psychoterapeutyczne funkcje czasu wolnego u młodzieży przewlekle chorej, [in:] Czas wolny ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga, A. Hulek (Ed.), Studia Pedagogiczne LV, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1989.

Łobożewicz T. (ed.): Turystyka ludzi niepełnosprawnych, СОiT, Warszawa 1991.

Lorenzen H.: Lehrbuch des versehrten Sports, Forinad Enhe Verlag, Stuttgart 1961.

Skalska T.: Turystyka osób niepełnosprawnych. Ograniczenia i możliwości rozwoju. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.

Skalska T.: Turystyka osób niepełnosprawnych, [in:] Nowe wyzwania edukacji turystycznej, A. Dłużewska (Ed.), Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, Warszawa 2011.

Struck-Peregończyk M.: Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy, ASPRA, Warszawa 2015.

Wiliński M.: Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny, [in:] Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (Eds), SCHOLAR, Warszawa 2010.

Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D.: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania 2013, no 2(7), pp. 5–20.

Woźniak Z.: Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Wydawnictwo Naukowe Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2008.

http://www.niepelnosprawni.gov.pl (access: 18.01.2020).

http://www.unic.un.org.pl (access: 27.12.2019).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.

Inne teksty tego samego autora
1 2 3 > >>