Influence of social media on shaping tourists’ preferences

Main Article Content

Jan Zawadka
Monika Liwińska


Słowa kluczowe : social media, influencers, tourism, tourists’ preferences, influence
Abstrakt

The aim of this article is to present the role of social media and influencers (being an inseparable element of these media) in shaping tourists’ preferences. The research was conducted from March to May 2021. The method of research was a diagnostic survey with the use of the questionnaire technique. The answers were obtained from 127 adults. Based on the results, it can be concluded that social media are a popular and willingly used source of inspiration when planning a tourist trip and play a significant role in creating the image of a tourist destination. Influencers significantly contribute to the growth of interest in the destinations they promote. However, they are not treated as a source of reliable and credible information.

Article Details

Jak cytować
Zawadka, J. ., & Liwińska, M. . (2022). Influence of social media on shaping tourists’ preferences. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 123–133. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.12
Bibliografia

Ahlqvist, T., Back, A., Halonen, M., Heinonen, S. (2008). Social Media Roadmaps: Exploring the futures triggered by social media. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Research Notes 2454. Available online: https://publications.vtt.fi/pdf/tiedotteet/2008/T2454. pdf (access: 30.06.2022).

Amaro, S., Duarte, R, Henriques, C. (2016). Travelers' Use of Social Media: A Clustering Approach. Annals of Tourism Research 59, p. 1-15. (Crossref)

Anderson, R (2007) What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education. J ISC Technology and Standards Watch, Feb. Available online: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/ techwatch/tsw0701b.pdf (access: 30.06.2022).

Bradbury, K. (2011). The Growing Role of Social Media in Tourism Marketing (COMM 427). Available online: http://kelseybradbury.weebly.com/uploads/l/0/9/2/10927387/tourismsocialmedia-comm427.pdf (access: 30.06.2022).

Delińska, L. (2018). Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych. Ekonomiczne Problemy Usług 130, p. 17-25. DOI: http://doi.org/10.18276/epu.2018.130-02 (Crossref)

Digital 2022: Global Overview Report. (2022). Available online: https://datareportal.com/reports/digi-tal-2022-global-overview-report (access: 30.06.2022).

Garwol, K. (2017). Rola mediów społecznościowych w edukacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Dydaktyka Informatyki 12, p. 51-56. DOI:: http://doi.Org/10.15584/di.2017.12.6 (Crossref)

Gulati, S. (2021). Social and sustainable: exploring social media use for promoting sustainable behaviour and demand amongst Indian tourists. International Hospitality Review. DOI: http://doi. org/10.1108/IHR-12-2020-0072 (Crossref)

Hudson, S., Thal, K. (2013). The Impact of Social Media on the Consumer Decision Process: Implications for Tourism Marketing. Journal of Travel & Tourism Marketing 30 (1/2), p. 156-160. (Crossref)

Internet Society (2019). Official Biography: Raymond Tomlinson. Internet Hall of Fame. Internet Society. Available online: http://bit.ly/2NizDpj (access: 30.06.2022).

Jaska, E., Gomoła, B., Werenowska, A. (2019). Wykorzystanie influencer marketingu w kreowaniu wizerunku marki. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 21, p. 56-67. DOI: https://doi. org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.5 (Crossref)

Kachniewska, M. (2013). Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu usług hotelarskich. In: P., Dominik (ed.). Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie. Warsaw: Almamer, p. 106-121.

Kachniewska, M. (2015). Potencjał mediów społecznościowych w obszarze popularyzacji aktywności turystycznej. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, p. 35-48.

Kaplan, A., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons 53, p. 59-68. (Crossref)

Kaznowski, D. (2008). Nowy marketing. Warszawa: VFP Communications.

Klimasz, M. (2019). Manipulacja w mass mediach. In: V., Tanaś, W, Welskop (eds.). Mass media we współczesnym świecie. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, p. 67-74.

Kubiak, T. (2017). Media społecznościowe jako źródło informacji rynkowej. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych 24 (2), p. 41-58. DOI: https://doi.org/10.14611/minib.24.06.2017.04

Kuczamer-Kłopotowska, S., Piekarska, K. (2018). Realizacja funkcji influencer marketingu w opinii influ-encerów oraz ich followersów. Zarządzanie i Finanse 16, p. 159-173.

Mamta, R., Deepti, S. (2014). Influencer Marketing - A Marketing Tool In The Age Of Social Media. Abhinav-International Monthly Refereed Journal Of Research In Management & Technology 3, p. 16-21.

Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki.

Popiołek, M. (2015). Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej - (social)mediatyzacja życia codziennego. Zeszyty Prasoznawcze 58,1 (221), p. 60-71, DOI: https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.15.005.3143

Raport „Social Media 2010". (2010). Internet Standard. Available online: https://www.slideshare.net/ internetstandard/social-media-2010-6326834 (access: 30.06.2022).

Rozwój mediów społecznosciowych. Available online: https://rysujefejsbuki.pl/wpis/rozwoj-mediow-spolecznosciowych/ (access: 30.06.2022).

Stopczyńska, K. (2018). Wykorzystanie influencer marketingu w kreowaniu relacji z klientami pokolenia Y. Studia Oeconomica Posnaniensia 6 (5), p. 104-115. (Crossref)

Tham, A., Croy, G., Mair, J. (2013). Social Media in Destination Choice: Distinctive Electronic Word-of--Mouth Dimensions. Journal of Travel & Tourism Marketing 30 (1/2), p. 144-155. (Crossref)

Toivonen, S. (2007). Web on the Move. Landscapes of Mobile Social Media. Espoo: VTT Research Notes 2403. Available online: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2403.pdf (access: 30.06.2022).

Uglis, J., Krysińska, B. (2012). Próba zdefiniowania profilu agroturysty. Ekonomiczne Problemy Usług 84, p. 155-166.

Woods, S. (2016), #Sponsored: The Emergence of Influencer Marketing. Tennesse: University of Tennessee Honors Thesis Projects.

Yuan, Y, Chan, Ch-S., Eichelberger, S., Ma, H., Pikkemaat, B. (2022). The effect of social media on travel planning process by Chinese tourists: the way forward to tourism futures. Journal of Tourism Futures, DOI: https://doi.org/10.1108/JTF-04-2021-0094 (Crossref)

Zajadacz, A. (2017). Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1 (37), p. 127-146, DOI: https://doi.org/10.18276/ ept.2017.1.37-10 (Crossref)

Zawadka, J. (2017). Źródła informacji jako determinanta popytu na niszowe produkty turystyki wiejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 19 (1), p. 202--207. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.8363 (Crossref)

Zeng, B., Gerritsen, R. (2014). What Do We Know about Social Media in Tourism? A Review. Tourism Management Perspectives 10, p. 27-36. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.tmp.2014.01.001 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>