Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego

Main Article Content

Jan Zawadka


Słowa kluczowe : atrakcyjność turystyczna, kraje śródziemnomorskie, walory turystyczne, infrastruktura turystyczna, dostępność komunikacyjna
Abstrakt
Celem pracy jest ukazanie atrakcyjności turystycznej wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego, którymi są Hiszpania, Francja, Włochy oraz Turcja, jako państw o największej liczbie turystów międzynarodowych w ostatnich latach. Oceny atrakcyjności turystycznej tych krajów dokonano na podstawie analizy takich elementów, jak: przyrodnicze oraz antropogeniczne walory turystyczne, infrastruktura turystyczna oraz dostępność komunikacyjna. Rozpoznano także opinie na temat możliwości wypoczynku i uprawiania turystyki kwalifikowanej w tych destynacjach.

Article Details

Jak cytować
Zawadka, J. (2016). Atrakcyjność turystyczna wybranych krajów basenu Morza Śródziemnego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (5), 149–157. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.5.14
Bibliografia

Balińska A., Sieczko A., Zawadka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2014.

Francuska gastronomia dziedzictwem UNESCO, www.wprost.pl/218068/Francuska-gastronomia-dziedzictwem-UNESCO (dostęp 11.07.2016).

Grabiszewski M.: Kategoryzacja obiektów hotelarskich w Polsce, Zeszyty Naukowe WSG TiR 2007, nr 4 (6).

Karczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny albo jak organizować zwiedzanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

Kruczek Z. (red.): Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków 2006.

Meyer B.: Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Tourism Highlights. 2015 Edition. UNWTO, DOI 10.18111/9789284416899.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>