Zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce

Main Article Content

Katarzyna Gabryjończyk
Piotr Gabryjończyk


Słowa kluczowe : turystyka, stopień wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych, ryzyko zmian prawnych, obostrzenia, pandemia COVID-19
Abstrakt
Celem artykułu jest poznanie zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w Polsce w okresie zwalczania pandemii COVID-19 (rok 2020) względem lat poprzedzających pojawienie się koronawirusa (2016–2019). Wykorzystaną metodą badawczą była analiza literatury oraz danych statystycznych publikowanych przez GUS. Zaobserwowane zmiany przedstawiono na tle wprowadzanych i znoszonych w 2020 r. w poszczególnych obszarach życia społecznego i gospodarczego obostrzeń. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że negatywne przekształcenia w zakresie wielkości ruchu turystycznego były najsilniejsze w czasie obowiązywania największych restrykcji, z wyraźnie zarysowanym szczytem w pierwszym okresie zwalczania COVID-19. Zaobserwowano także, że zmiany te dotyczyły w większym stopniu zagranicznej turystyki przyjazdowej, sytuacja pandemiczna zmieniła zaś wybory turystów krajowych w zakresie czasu i modelu wypoczynku.

Article Details

Jak cytować
Gabryjończyk, K., & Gabryjończyk, P. (2021). Zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (15), 43–58. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.5
Bibliografia

Alegre J., Pou L.: The Length of Stay in the Demand for Tourism. Tourism Management 2006, vol. 27. (Crossref)

Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M.: Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne. PWE, Warszawa 2007.

Cierpiał-Wolan M. (red.): Turystyka w 2019 roku. GUS, Warszawa–Rzeszów 2020.

Clement H.C.: The Future of Tourism in the Pacific and Far East. Department of Commerce USA, Washington 1961.

Coles T., Hall C.M.: Rights and Regulation of Travel and Tourism Mobility. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events 2011, 3 (3). (Crossref)

COVID–19 Related Travel Restictions. A Global Review for Tourism. First report as of 16 April 2020. UNWTO 2020.

COVID-19 Related Travel Restictions. A Global Review for Tourism. Third report as of 8 May 2020. UNWTO 2020.

COVID-19 Related Travel Restictions. A Global Review for Tourism. Fourth report as of 29 May 2020. UNWTO 2020.

Global Risk Management Survey 2019. Aon 2019.

Guzik H., Ostrowska B.: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2013, nr 913.

Hall C.M., Harrison D., Weaver D., Wall G.: Vanishing Peripheries: Does Tourism Consume Places? Tourism Recreation Research 2013, 38 (1). (Crossref)

Jus N. (red.): Travel & Tourism Global Economic Impact & Trends 2020. WTTC 2020.

Kasimati E.: Does Tourism Contribute Significantly to the Greek Economy? A Multiplier Analysis. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation 2015, 6 (2).

Marak J., Wyrzykowski J. (red.): Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym. WSH Wrocław, Wrocław 2010.

Mathouraparsad S., Maurin A.: Measuring the Multiplier Effects of Tourism Industry to the Economy. Advances in Management & Applied Economics 2017, vol. 7, no. 2.

Niemczyk A., Seweryn R.: Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy. [W:] G. Gołembski (red.): Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.

Panasiuk A. (red.): Ekonomika turystyki i rekreacji, PWN, Warszawa 2011.

Podsumowanie lockdownu w Polsce. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2021.

Seryasat M.R., Nejad E.H., Karimiyan T., Hajiloo M., Seryasat H.R.: The Impact of Resort on Tourism Multiplier Coefficient in Qazvin Province. Journal of Applied Science and Agriculture 2014, 9 (7).

Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.): Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. C.H. Beck, Warszawa 2008.

Wojcieszak-Zbierska M., Jęczmyk A., Zawadka J., Uglis J.: Agritourism in the Era of the Coronavirus (COVID-19): A Rapid Assessment from Poland. Agriculture 2020, 10 (9), 397. (Crossref)

www.bdl.gov.pl

www.fly4free.pl

www.gov.pl

www.medicover.pl

www.serwisy.gazetaprawna.pl

www.turystykawmiescie.org

www.unwto.org

www.who.int

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty