Zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce

Main Article Content

Katarzyna Gabryjończyk
Piotr Gabryjończyk


Słowa kluczowe : turystyka, stopień wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych, ryzyko zmian prawnych, obostrzenia, pandemia COVID-19
Abstrakt
Celem artykułu jest poznanie zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w Polsce w okresie zwalczania pandemii COVID-19 (rok 2020) względem lat poprzedzających pojawienie się koronawirusa (2016–2019). Wykorzystaną metodą badawczą była analiza literatury oraz danych statystycznych publikowanych przez GUS. Zaobserwowane zmiany przedstawiono na tle wprowadzanych i znoszonych w 2020 r. w poszczególnych obszarach życia społecznego i gospodarczego obostrzeń. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że negatywne przekształcenia w zakresie wielkości ruchu turystycznego były najsilniejsze w czasie obowiązywania największych restrykcji, z wyraźnie zarysowanym szczytem w pierwszym okresie zwalczania COVID-19. Zaobserwowano także, że zmiany te dotyczyły w większym stopniu zagranicznej turystyki przyjazdowej, sytuacja pandemiczna zmieniła zaś wybory turystów krajowych w zakresie czasu i modelu wypoczynku.

Article Details

Jak cytować
Gabryjończyk, K., & Gabryjończyk, P. (2021). Zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (15), 43–58. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.5
Bibliografia

Alegre J., Pou L.: The Length of Stay in the Demand for Tourism. Tourism Management 2006, vol. 27. (Crossref)

Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M.: Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne. PWE, Warszawa 2007.

Cierpiał-Wolan M. (red.): Turystyka w 2019 roku. GUS, Warszawa–Rzeszów 2020.

Clement H.C.: The Future of Tourism in the Pacific and Far East. Department of Commerce USA, Washington 1961.

Coles T., Hall C.M.: Rights and Regulation of Travel and Tourism Mobility. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events 2011, 3 (3). (Crossref)

COVID–19 Related Travel Restictions. A Global Review for Tourism. First report as of 16 April 2020. UNWTO 2020.

COVID-19 Related Travel Restictions. A Global Review for Tourism. Third report as of 8 May 2020. UNWTO 2020.

COVID-19 Related Travel Restictions. A Global Review for Tourism. Fourth report as of 29 May 2020. UNWTO 2020.

Global Risk Management Survey 2019. Aon 2019.

Guzik H., Ostrowska B.: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2013, nr 913.

Hall C.M., Harrison D., Weaver D., Wall G.: Vanishing Peripheries: Does Tourism Consume Places? Tourism Recreation Research 2013, 38 (1). (Crossref)

Jus N. (red.): Travel & Tourism Global Economic Impact & Trends 2020. WTTC 2020.

Kasimati E.: Does Tourism Contribute Significantly to the Greek Economy? A Multiplier Analysis. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation 2015, 6 (2).

Marak J., Wyrzykowski J. (red.): Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym. WSH Wrocław, Wrocław 2010.

Mathouraparsad S., Maurin A.: Measuring the Multiplier Effects of Tourism Industry to the Economy. Advances in Management & Applied Economics 2017, vol. 7, no. 2.

Niemczyk A., Seweryn R.: Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy. [W:] G. Gołembski (red.): Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.

Panasiuk A. (red.): Ekonomika turystyki i rekreacji, PWN, Warszawa 2011.

Podsumowanie lockdownu w Polsce. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2021.

Seryasat M.R., Nejad E.H., Karimiyan T., Hajiloo M., Seryasat H.R.: The Impact of Resort on Tourism Multiplier Coefficient in Qazvin Province. Journal of Applied Science and Agriculture 2014, 9 (7).

Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.): Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. C.H. Beck, Warszawa 2008.

Wojcieszak-Zbierska M., Jęczmyk A., Zawadka J., Uglis J.: Agritourism in the Era of the Coronavirus (COVID-19): A Rapid Assessment from Poland. Agriculture 2020, 10 (9), 397. (Crossref)

www.bdl.gov.pl

www.fly4free.pl

www.gov.pl

www.medicover.pl

www.serwisy.gazetaprawna.pl

www.turystykawmiescie.org

www.unwto.org

www.who.int

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora