Zróżnicowanie rozwoju sektora kultury w województwie świętokrzyskim

Main Article Content

Katarzyna Gabryjończyk
Piotr Gabryjończyk


Słowa kluczowe : sektor kultury, porządkowanie liniowe, unitaryzacja zerowa, powiat, województwo świętokrzyskie
Abstrakt

W artykule przedstawiono próbę pomiaru i porównania stopnia rozwoju sektora kultury w powiatach województwa świętokrzyskiego w latach 2015 i 2018. Wykorzystano w nim wybrane metody porządkowania liniowego dla oszacowania syntetycznej miary badanego zjawiska (na podstawie autorskiego doboru zmiennych) oraz procedurę wyboru metody, która najlepiej odzwierciedla jego zróżnicowanie. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że stan sektora kultury zarówno w 2015, jak i w 2018 roku w powiatach województwa świętokrzyskiego był mocno zróżnicowany. Zaobserwowano także, iż mimo deklaracji rządowych decydentów w rozpatrywanym okresie nie nastąpiły postulowane zmiany, a ogólny poziom rozwoju sektora kultury w regionie uległ pogorszeniu oraz pogłębiło się jego wewnętrzne zróżnicowanie.

Article Details

Jak cytować
Gabryjończyk, K., & Gabryjończyk, P. . (2020). Zróżnicowanie rozwoju sektora kultury w województwie świętokrzyskim. Turystyka I Rozwój Regionalny, (14), 101–114. https://doi.org/10.22630/TIRR.2020.14.22
Bibliografia

Bowitz E., Ibenholt K.: Economic impacts of cultural heritage – research and perspectives, Journal of Cultural Heritage 2009, nr 10(1), s. 1–8. (Crossref)

Colenbrander B., Guzman P., Pereira Roders A.: Measuring links between cultural heritage management and sustainable urban development: An overview of global monitoring tools, Cities, 2017, vol. 60(A), s. 192–201. (Crossref)

Daubaraite U., Startiene G.: Creative industries impact on national economy in regard to sub-sectors, Procedia – Social and Behavioral Sciences 2015, vol. 213, s. 129–134. (Crossref)

Gabryjończyk P., Kułaga K.: Tourist attractiveness of castles in Świętokrzyskie Province, [w:] Toruism role in the regional economy, J. Wyrzykowski, J. Marak, M. Drozdowska (red.), Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2016.

Greffe X.: From culture to creativity and the creative economy: A new agenda for cultural economics, City, Culture and Society 2016, vol. 7(2), s. 71–74. (Crossref)

Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny 1968, nr 15(4), s. 307–327.

Kłoskowska A.: Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981.

Kukuła K., Luty L.: Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego, Przegląd statystyczny 2015, 62(2), s. 219–231.

Malinowski B.: Kultura i jej przemiany, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Moore I.: Cultural and creative industries concept – a historical perspective, Procedia – Social and Behavioral Sciences 2014, vol. 110, s. 738–746. (Crossref)

Pomianek I.: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko--mazurskiego, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2010, nr 9(3), s. 227–239.

Stec M.: Uwarunkowania rozwojowe województw w Polsce – analiza statystyczno-ekonometryczna, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2011, nr 20, s. 232–251.

The economy of culture in Europe, Kea European Affairs, Bruksela 2006.

Throsby D.: Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Dzieje.pl. Portal historyczny: Prof. Gliński: jednym z priorytetów polityka historyczna; chcemy jak najszybciej zbudować Muzeum Historii Polski, 2015, https://dzieje.pl/aktualnosci/profglinski-jednym-z-priorytetow-polityka-historyczna-chcemy-jak-najszybciej-zbudowac-m (dostęp: 01.06.2020).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora