Wpływ samorządowych instytucji kultury na kreowanie lokalnego wizerunku turystycznego na przykładzie gminy Piaseczno

Main Article Content

Piotr Gabryjończyk
Krzysztof Kozłowski

Abstrakt

Celem artykułu jest poznanie wpływu samorządowych instytucji kultury na kreowanie lokalnego wizerunku turystycznego na przykładzie gminy Piaseczno. Wykorzystaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny [badaniami dotyczącymi postrzegania działań Centrum Kultury w Piasecznie (CKP) objęto mieszkańców gminy oraz rezydentów gmin sąsiednich], który uzupełniono analizą wybranych źródeł wtórnych. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że respondenci dostrzegają pozytywny wpływ aktywności CKP na lokalny wizerunek turystyczny, przy czym najsilniej objawia się on poprzez imprezy masowe lub bardzo heterogeniczne w zakresie oferowanych atrakcji, nastawione dodatkowo na jakość przeżyć. Zaobserwowano także, że tego typu wydarzenia cieszą się jednocześnie największą popularnością wśród respondentów mieszkających na co dzień poza gminą.

Article Details

Jak cytować
Gabryjończyk, P., & Kozłowski, K. . (2022). Wpływ samorządowych instytucji kultury na kreowanie lokalnego wizerunku turystycznego na przykładzie gminy Piaseczno. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 47–57. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.5
Bibliografia

Altmba§ak, I, Yalęin, E. (2010). City image and museums: the case of Istanbul. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 4 (3), s. 241-251. DOI: https://doi.org/10.1108/17 506181011067628 (Crossref)

Choi, A., Berridge, G., Kim C. (2020). The urban museum as a creative tourism attraction: London Museum Lates visitor motivation. Sustainability 12, 9382. DOI: https://doi.org/10.3390/ SU12229382. (Crossref)

Chrząścik, M. (2013). Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie 97, s. 411-420.

Dewalska-Opitek, A. (2012). Budowanie wizerunku jednostki terytorialnej na przykładzie województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 (12), s. 83-98.

Dudek-Mańkowska, S. (2011). Koncepcja wizerunku miasta. W: A., Grzegorczyk, A., Kochaniec (red.). Kreowanie wizerunku miast. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji, s. 42-67.

Gil, S.M., Ritchie, J.R.B. (2008). Understandingthe muséum image formation process: a comparison of residents and tourists. Journal of Travel Research 47 (4), s. 480-493. DOI: https://doi.Org/10.l 177/0047287508326510 (Crossref)

Glińska, E. (2010). Kreowanie wizerunku miasta o funkcji turystycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 53, s. 127-136.

Gmina Warka (2019). Koncert Kayah na pożegnanie lata oraz maping o historii miasta Piaseczno.

Pobrano z: https://gminawarka.pl/koncert-kayah-na-pozegnanie-lata-oraz-maping-o-historii-miasta-piaseczno/ (dostęp: 07.07.2022).

Krakowiak, B. (2013). Muséums in cultural tourism in Poland. Turyzm 23/2, s. 23-32. DOI: https:// doi.org/10.2478/tour-2013-0008 (Crossref)

Kulturalni (2019). XV Jarmark Piaseczyński - splot kulturalnych historii. Pobrano z: https://kulturalni. pl/wydarzenie/xv-jarmark-piaseczynski-splot-piaseczynskich-historii/ (dostęp: 07.07.2022).

Kulturalni (2022). O nas. Pobrano z: https://kulturalni.pl/o-nas/ (dostęp: 07.07.2022).

Murzyn-Kupisz, M., Hołuj, D. (2020). Muséums and Coping with Overtourism. Sustainability 12, 2054. (Crossref)

DOI: https://doi.org/10.3390/sul2052054

Nawrocka, E. (2009). Cykl życia wizerunku obszaru recepcji turystycznej jako narzędzie budowania jego konkurencyjności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 50, s. 294-303.

Piaseczno (2018). Perfect na 100-lecie Niepodległości. Pobrano z: https://piaseczno.eu/perfect-na-100-lecie-niepodleglosci/ (dostęp: 07.07.2022).

Piaseczno (2019a). IV OFF-spring Festival 2019. Pobrano z: https://piaseczno.eu/iv-off-spring-festival-2019/ (dostęp: 07.07.2022).

Piaseczno (2019b). II Piaseczyńska Noc Muzeów. Pobrano z: https://piaseczno.eu/wydarzenia/wydar-zenie/ii-piaseczynska-noc-muzeow/ (dostęp: 07.07.2022).

Piaseczno News (2018). Cleo zaśpiewa na WOŚP w Piasecznie! Pobrano z: https://piasecznonews.pl/ cleo-zaspiewa-na-wosp-w-piasecznie/ (dostęp: 07.07.2022).

Polskie Radio (2019). OFF-spring Festival 2019. Znajdź inspirację. Pobrano z: https://www.polskieradio. pl/10/482/Artykul/2315864,OFFspring-Festival-2019-Znajdz-inspiracje (dostęp: 07.07.2022).

Regulamin (2019). Regulamin dla wystawców plenerowego wydarzenia kulturalnego „XV Jarmark Piaseczyński" 2019. Pobrano z: https://kulturalni.pl/wp-content/uploads/2019/09/regulamin-wystawcy-jp-2019.pdf (dostęp: 07.07.2022).

Smith, M., Sulyok, J., Jancsik, A., Puczkó, L., Kiss, K., Sziva, I., Papp-Vary, A.F., Michalkó, G. (2018). Nomen est omen - Tourist image of the Balkans. Hungarian Geographical Bulletin 67 (2), s. 173-188. DOI: https://doi.Org/10.15201/hungeobull.67.2.5 (Crossref)

Smoleński, M. (2010). Wizerunek a lojalność turysty względem obszaru recepcji turystycznej. Ekonomia i Zarządzanie 1, s. 38-51.

Statut CKP (załącznik do uchwały nr 530/XXV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2020 roku).

Vinohradnik, K. (2010). Wybrane determinanty kreowania wizerunku gminy. W: K. Krzyżanowska (red.).

Wizerunek jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 61-76.

Wojciuk, T. (2019). Pociąg do kultury. Pobrano z: http://www.kurierpoludniowy.pl/wiadomosci. php?art=21233 (dostęp: 07.07.2022).

Wolpreza (2019). Letni festiwal muzyczny Wolpreza Dobrej Woli. Pobrano z: https://dobrawola.org. pl/wolpreza/ (dostęp: 07.07.2022).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora