Motives for undertaking rural tourism activity and its economic and social benefits– comparison of Polish and Ukrainian theoretical perspective

Main Article Content

Piotr Gabryjończyk
Iryna Kudinova

Abstrakt
The paper presents a comparison of the Polish and Ukrainian theoretical approaches to the motives for undertaking tourism activity in rural areas and its economic and social benefits. Based on the review of the Polish and Ukrainian literature of the subject, it presents the reasons for development of tourism in rural areas presented in both countries, the perceived profits associated with it, as well as the tasks of local administration expected in supporting it. A model of the overall impact of tourism (including rural tourism) on economic development was also presented for both countries. Finally conclusions were presented, regarding similarities and differences in approach to the above issues in both countries, as well as the resulting opportunities for cooperation.

Article Details

Jak cytować
Gabryjończyk, P., & Kudinova, I. (2019). Motives for undertaking rural tourism activity and its economic and social benefits– comparison of Polish and Ukrainian theoretical perspective. Turystyka I Rozwój Regionalny, (12), 33–42. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.12.16
Bibliografia

Beschastnaya M.V., Gorishevsky P.A., Kala-Dubinjuk T.P., Kudinova I.P., Lokutova O.A., Panasyuk O.Yu., Rutinsky M.Y., Rybak L.H., Samsonova V.V., Sokol L.M., Trilly V.V., Vasilev V.P., Voloshinsky-Nizhyn O.O., Zinko Yu.V.: Rural green tourism to improve the skills of specialists in the field of rural green tourism. Teaching manual, PE Lysenko MM, Kiev 2016.

Bondar V.V.: Agricultural tourism as a type of diversification development of agricultural entrepreneurship, “Bulletin of the Chernihiv State Technological University” 2014, No. 56.

Drzewiecki M.: Agroturystyka. Założenia – uwarunkowania – działania. Świadectwo, Bydgoszcz 1995.

Gaworecki W.: Turystyka, PWE, Warszawa 2003.

Gołembski G. (ed.): Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa 2007.

Gralak K.: Funkcja turystyczna i jej znaczenia dla rozwoju lokalnego i regionalnego, [in:] Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych, H. Powęska (ed.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.

Ivashina L.O.: The Role of the Joint Territorial Communities in the Development of Rural Green Tourism. “State Administration and Local Self-Government” 2017, Issue 3(34).

Kosmaczewska J.: Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.

Kravchuk A.O.: Rural tourism as a strategic direction of diversification of operational activities of the subjects of the agrarian sector of Odessa Oblast. „Economic Thought” 2014, Vol. 18, No. 3.

Krzyżanowska K., Sikorska-Wolak I.: Doradztwo rolnicze w stymulowaniu rozwoju agroturystyki, (in:) Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, K. Krzyżanowska (ed.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.

Kudinova I.P.: The Role of Rural Tourism in Improving the Competitiveness of Rural Areas, „Scientific Bulletin of NUBiP of Ukraine” 2015, part 1.

Panasiuk A. (ed.): Ekonomika turystyki i rekreacji, PWN, Warszawa 2011.

Przecławski K.: Społeczny wymiar turystyki, (in:) Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, G. Gołembski (ed.), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.

Sawicki B.: Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, AR Lublin, Lublin 2007.

Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Sikorska-Wolak I.: Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich – potrzeby i możliwości, (in:) I. Sikorska-Wolak (ed.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

Sikorska-Wolak I.: Turystyka wiejska jako wielowymiarowe zjawisko i jako przedmiot badań naukowych, (in:) I. Sikorska-Wolak (ed.), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.

Zawadka J.: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora