Problem zrównoważonego rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie gminy Cekcyn

Main Article Content

Tomasz Marcysiak


Słowa kluczowe : wieś, badania jakościowe, zrównoważony rynek pracy, Cekcyn
Abstrakt
Artykuł ukazuje zalety wykorzystania metod jakościowych rozłożonych w kilkuletnim okresie obserwacji w diagnozie potencjałów oraz czynników hamujących rozwój obszarów wiejskich, szczególnie tych, gdzie mieszkańcy muszą się zmierzyć z trudnymi warunkami gospodarowania, takimi jak niska jakość ziemi uprawnej czy utrudniony poprzez odległość i słabą komunikację dostęp do lokalnego rynku pracy. Ujawniono, że przyczyną braku rozwoju kapitału ludzkiego oraz reprodukcji postaw przeżycia są niskie płace na lokalnym rynku i w nielicznych zakładach, słaba mobilność wahadłowa w poszukiwaniu pracy oraz możliwość sezonowego zarobku wynikającego z dostępności do naturalnych zasobów Borów Tucholskich. Rynek ten może jednak równoważyć swój potencjał poprzez innowacyjnie działających rolników oraz kształcenie dzieci i młodzieży, których przywiązanie do otoczenia przyrodniczego jest tak duże, że w wielu przypadkach decyduje o powrocie i wykorzystaniu swoich kwalifikacji w miejscu urodzenia.

Article Details

Jak cytować
Marcysiak, T. (2015). Problem zrównoważonego rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie gminy Cekcyn. Turystyka I Rozwój Regionalny, (4), 69–79. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.4.21
Bibliografia

Bukraba-Rylska I.: Socjologia wsi polskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014.

Charmaz K.: Teoria ugruntowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Denzin N.K., Lincoln Y.S: Metody badań jakościowych, T. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Fedyszak-Radziejowska B.: Stosunek ludności wiejskiej do procesu zmian w polskim rolnictwie, [w:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, nadzieje i obawy polskiej wsi, X. Dolińska (red.), ISP, Warszawa 2000.

Frenkel I.: Ludność wiejska, [w:] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, I. Nurzyńska, W. Poczta (red.), SCHOLAR, Warszawa 2014.

Gorlach K., Drąg Z., Seręga Z.: Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. Aspiracje życiowe w przeddzień integracji z Unią Europejką, ISP, Warszawa 2003.

Kęsicka D., Kotowski S.: Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży na przykładzie gminy Cekcyn, Praca licencjacka, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2015.

Klepacka-Kołodziejska D.: Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania jako instrument zmieniającej się Wspólnej Polityki Rolnej, [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2007.

MarcysiakT.: Życie społeczne w gminie Cekcyn. Szkic socjologiczny, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2015.

Rosner A., Stanny M.: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWiR PAN, Warszawa 2014. (Crossref)

Synteza uwarunkowań rozwoju gmin i powiatu tucholskiego 2000.

Woroniecka G.: Interakcja a świat społeczny. O programie metodologicznym Herberta Blumera, [w:] H. Blumer: Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metody, G. Woroniecka (tłum.), Nomos, Kraków 2007.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.