Promocja w rozwoju sylwanoturystyki

Main Article Content

Mikołaj Jalinik


Słowa kluczowe : promocja, środki promocji, rozwój sylwanoturystyki, obszary leśne
Abstrakt
Sylwanoturystyka wiąże się z rozwojem ruchu turystycznego na obszarach leśnych1. Intensyfikacja tej formy wypoczynku stwarza szanse aktywizacji wielu jednostkom gospodarczym i obszarom o szczególnie wysokim stopniu zalesienia. Obszary leśne cechują niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju walory turystyczne, które powinny być skutecznie promowane. Opracowanie przedstawia zalety sylwanoturystyki jako formy wypoczynku, motywy jej uprawiania oraz środki promocji wpływające na jej dynamiczny rozwój.

Article Details

Jak cytować
Jalinik, M. (2017). Promocja w rozwoju sylwanoturystyki. Turystyka I Rozwój Regionalny, (7), 13–23. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.7.2
Bibliografia

Altkorn J.: Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1997.

Altkorn J. (red.): Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Kraków 2001.

Barańska B.: Reklama i jej ograniczenia. Standardy europejskie a prawo polskie, Wyd. Poltext, Warszawa 2011.

Benedikt A.: Reklama jako proces komunikacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2005.

Gaworecki W.W.: Turystyka, PWE, Warszawa 2010.

Goban-Klas T: Public relations czyli promocja reputacji - pojęcia, definicje, uwarunkowania, Business Press, Warszawa 1997.

Grzegorczyk A.: Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Jalinik M.: Marketing turystyczny ze szczególnym uwzględnieniem promocji obszarów chronionych, [w:] W. Chiźniak (red.). Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.

Jalinik M.: Możliwości rozwoju sylwanoturystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej, [w:] Ekonomiczne Problemy Turystyki 2016,1(33), s. 316. (Crossref)

Knecht Z.: Zarządzanie i planowanie marketingowe, C.H. Beck, Warszawa 2005.

Kotler Ph.: Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa 1994.

Kotler Ph.: Marketing Management. Analysis, Planning, Implémentation and Control, Prentice Hall, London 1991.

Michałowski K., Łagowska B.: Wybrane elementy turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji na obszarach zalesionych, [w:] M. Jalinik (red.), Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007.

Molęda-Zdziech M.: Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.

Mruk H.: Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Muszyńska B.: Walory zdrowotne zbiorowisk leśnych, [w:] K. Pieńkoś (red.), Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski, Wydawnictwo PTL, Komisja Inżynierii Leśnej i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2000.

Ossowska M.: Motywy postępowania, Książka i Wiedza, Warszawa 1958.

Ostrowski T: System promocji oferty turystycznej i kulturalnej Krainy Jeziora Mucharskiego, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Kraków 2013.

Przecławski K.: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1996.

Ronnenberger F., Rühl M.: Theorie der public relations. Ein Etwurf, Westdeutscher Verlag, Opladen 1992. (Crossref)

Strzembicki L.: Marketing w agroturystyce, [w:] L. Strzembicki, B. Brejwo (red.), Wczasy pod gruszą, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1995.

Waniowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M.: Marketing. Teoria i przykłady, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2011.

Wójcik K.: Public Relations od A do Z, 1.1, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.

Wiktor J.W.: Promocja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Żurawik B., Żurawik W.: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.