Zakres procesów internacjonalizacji na rynku serów

Main Article Content

Joanna Domagała


Słowa kluczowe : zasięg geograficzny rynku, internacjonalizacja, rynek masła, metoda Elzingi–Hogarty’ego
Abstrakt
Głównym celem artykułu było określenie zmian zasięgu geograficznego procesów internacjonalizacji rynku serów w Polsce z wykorzystaniem metody opierającej się na przepływach towarów (metody Elzingi–Hogarty’ego). Opierając się na danych wtórnych IERiGŻ-PIB, stwierdzono, że rynek serów w Polsce do 2003 roku miał zasięg krajowy, następnie po integracji z Unią Europejską zasięg rozszerzył się do „semiglobalnego”. W 2014 roku rynek serów obejmował Polskę, USA oraz 9 krajów będących członkami Unii Europejskiej. Tak zdefiniowany rynek serów charakteryzował się produkcją na poziomie 13 643 tys. ton, konsumpcją na poziomie 12 970 tys. ton oraz eksportem i importem odpowiednio na poziomie 1361 tys. ton i 688 tys. ton.

Article Details

Jak cytować
Domagała, J. (2019). Zakres procesów internacjonalizacji na rynku serów. Turystyka I Rozwój Regionalny, (11), 13–22. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.2
Bibliografia

Anioł W.: Geneza i rozwój procesu globalizacji, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1989.

Chechelski P.: Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy, Studia i Monografie, IERiGŻ-PIB 2008, nr 145.

Chechelski P.: Zmiany zachodzące w przemyśle spożywczym w Polsce pod wpływem korporacji transnarodowych w XXI wieku, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, IERiGŻ-PIB 2017, nr 4(353). (Crossref)

Dicken P.: Global Shifts. The Internalization of Economic Activity, Guilford Press, New York 1992.

Elzinga K.G.: Defining Geografic Market Boundaries, Antitrust Bulletin 1981, nr 23. (Crossref)

Elzinga K.G., Hogarty T.F.: The Problem of Geografic Market Delineation in Antimerger Suits, Antitrust Bulletin 1973, nr 18, s. 45–81. (Crossref)

Elzinga K.G., Hogarty T.F.: The Problem of Geographic Market Delineation Revisited: The Case of Coal, Antitrust Bulletin 1978, nr 23, s. 1–18. (Crossref)

Gorynia M.: Delimitacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1993, nr 2, s. 65–72.

McGrew A.: Conceptualizing Global Politics [w:] Global Poltics, A. McGrew (red.), Polity Press, Cambridge 1992.

Pietrzak M.: Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014, nr 1, s. 3–21.

Pietrzak M., Roman M., Mucha M.: Określenie zasięgu geograficznego rynku cukru z wykorzystaniem metody Elzinga-Hogarty, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2016, nr 1, s. 22–41. (Crossref)

Pietrzak M., Roman M., Mucha M.: Zmiany we wspólnej organizacji rynku cukru a jego zasięg geograficzny, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 2016, nr 16(2), s. 9–18. (Crossref)

Roman M.: Zastosowanie metody E-H do określenia zasięgu geograficznego rynku masła, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2016, nr 8(3), s. 298–302.

Witek-Hajduk M. K.: Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.

Zorska A.: Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty