Determinanty postaw konsumentówwobec żywności wygodnej

Main Article Content

Marzena Lemanowicz
Karina Adamska


Słowa kluczowe : żywność wygodna, cechy konsumentów, zachowania konsumentów, rynekżywności
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu literatury związanej z przedmiotem badańoraz przedstawiono wyniki autorskich badań ankietowych przeprowadzonych wśród 246respondentów. Celem badań było poznanie zachowań i stosunku konsumentów do żywnościwygodnej oraz identyfikacja cech konsumentów i innych czynników wpływających na ichpodejście do żywności wygodnej. Badania wykazały, że płeć badanych osób różnicowała ichpodejście do jakości i wartości odżywczych żywności wygodnej. W badanej grupie mężczyźniczęściej byli zdania, że żywność wygodna charakteryzuje się wysoką jakością oraz wartościąodżywczą, a także częściej chcieli taką żywność spożywać. Bardziej krytycznie do takiej żywnościpodchodziły osoby prowadzące zdrowy tryb życia. Przeprowadzone analizy statystycznewykazały, że wraz ze wzrostem wykształcenia badane osoby częściej określały, że prowadzązdrowy tryb życia i rzadziej spożywały żywność wygodną.

Article Details

Jak cytować
Lemanowicz, M., & Adamska, K. (2023). Determinanty postaw konsumentówwobec żywności wygodnej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 83–93. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.21
Bibliografia

Adamczyk, G. (2010). Popularność „żywności wygodnej”. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (18), s. 5–13.

Babicz-Zielińska, E., Jeżowska-Zychowicz, M., Laskowski, W. (2010). Postawy i zachowania konsumentów w stosunku do żywności wygodnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (71), s. 141–153.

Barska, A. (2018). Millenial consumers in the convenience food market. Management, 22 (1), s. 1–14. (Crossref)

Everts, J., Jackson, P., Meah, A., Viehoff, V. (2018). Negotiating the riskscapes of convenience food. Erdkunde, 72 (3), s. 171–184. (Crossref)

Gawęcki, J. (2002). Żywność nowej generacji a racjonalne żywienie. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (33), s. 5–14.

Hena, I., Peeyush, S., Vimolwan, Y. (2023). Assessing the consumers’ purchase intention and consumption of convenience food in emerging economy: The role of physical determinants. Sage Open 13(1). DOI: https://doi.org/10.1177/21582440221148434 (Crossref)

Imtiyaz, H., Soni, P., Yukongdi, V. (2021). Investigating the role of psychological, social, religious and ethical determinants on consumers’ purchase intention and consumption of convenience food. Foods 10, s. 237. DOI: https://doi.org/10.3390/foods10020237 (Crossref)

Jackson, P., Viehoff, V. (2016). Reframing convenience food. Appetite, 98, s. 1–11. (Crossref)

Janicki, A. (1993). Żywność wygodna – definicja i etapy rozwoju. Przemysł Spożywczy, 47 (9), s. 227–230.

Januszewska, R., Pieniak, Z., Verbeke, W. (2011). Food choice questionnaire revisited in four countries. Does it still measure the same? Appetite, 57, s. 94–98. (Crossref)

Mallinson, L. J., Russell, J. M., Barker, M. E. (2016). Attitudes and behaviour towards convenience food and food waste in the United Kingdom. Appetite, 103, s. 17–28. DOI: https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.03.017 (Crossref)

Olsen, S. A., Scholderer, J., Brunsø, K., Verbeke, W. (2007). Exploring the relationship between convenience and fish consumption: A cross-cultural study. Appetite, 49, s. 84–91. (Crossref)

Peura-Kapanen, L., Jallinoja, P., Kaarakainen, M. (2017). Acceptability of convenience food among older people. SAGE Open, 7 (1). DOI: https://doi.org/10.1177/2158244017698730 (Crossref)

Szabo, M. (2011). The challenges of re-engaging with food. Connecting employment, household patterns and gender relations to convenience food consumption in North America. Food. Culture & Society, 14 (4), s. 547–566. (Crossref)

Szajner, P., Szczepaniak, I. (2020). Ewolucja sektora rolno-spożywczego w warunkach transformacji gospodarczej, członkostwa w UE i globalizacji gospodarki światowej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, (4), 365, s. 61–85. DOI: https://doi.org/10.30858/zer/128631 (Crossref)

Wróblewska, W., Pawlak, J., Paszko, D. (2018). Preferencje studentów i emerytów dotyczące owoców i warzyw nabywanych w formie żywności wygodnej w Lublinie. Handel Wewnętrzny, 373, s. 399–411.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty