Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie

Main Article Content

Alina Katunian


Słowa kluczowe : rozwój kapitału ludzkiego, kadra, branża turystyczna, Litwa
Abstrakt
Celem artykułu było zaprezentowanie tendencji zmian w poziomie wymaganej wiedzy i umiejętności oraz trendów rozwojowych kapitału ludzkiego kadry zatrudnionej w branży turystycznej na Litwie. Jako odpowiedź na rozwój branży turystycznej na Litwie wzrósł popyt na kadrę świadczącą profesjonalne usługi turystyczne. W zarządzaniu branżą turystyczną zwraca się coraz baczniejszą uwagę na aspekt zmian, globalizacji, innowacji, a przede wszystkim coraz większych wymagań stawianych przez turystów. Powoduje to konieczność rozwoju i szkolenia kadr obsługujących ruch turystyczny

Article Details

Jak cytować
Katunian, A. (2016). Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie. Turystyka I Rozwój Regionalny, (6), 47–57. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.6.20
Bibliografia

Bremner C.: Understanding the XXI century traveller. Euromonitor International, 2013.

Dąbrowska B.J.: Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.

Flak O., Głód G.: Konkurencyjni przetrwają: o przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

Fletcher J., Fyall A., Gilbert D., Wanhill S.: Tourism Principles and Practice. Pearson 2013.

Garavan T.N.: A Strategic Perspective on Human Resource Development. "Advances in Developing Human Resources" 2007, no. 9, www.adh.sagepub.com. (Crossref)

Kearns P.: How strategic are you? The six "killer" questions. Strategic. "HR Review" 2004, vol. 3.

Litewska ustawa o turystyce Źin. 1998, nr 32-852.

Litewski Departament Statystyki, www.osp.stat.gov.lt.

Melnikas B.: Transformacijos. Visuomenes pokyćiai. Naujas Tukstantmetis. Valdymas ir savireguliacija. Rytr ir Vidurio Europa. Vaga 2002.

Sprawozdanie Światowej Organizacji Turystyki, www.e-unwto.org.

ŚiugźdinieneJ.: Development and Substantiation of the Human Resource Development Model. "Viesoji politika ir administravimas" 2009, no. 27.

Taylor M., Finley D.: Strategic Human Resource Management in U.S. Luxury Resorts - A Case Study. "Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism" 2009, nr 8, www.tandfonline.com. (Crossref)

Technology: Why travel and IT are made for each other. Hospitality 2010. Deloitte, New York University, s. 16, www.scps.nyu.edu.

Ubeda-Garcia M., Marco-Lajara B., Garcia-Lillo F., Sabater-Sempere V.: Universalistic and Contingent Perspectives on Human Resource Management: An Empirical Study of the Spanish Hotel Industry. "Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism" 2013, vol. 12, www.tandfonline.com. (Crossref)

www.lonelyplanet.com.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.