Wybrane działania na rzecz społeczności lokalnej w aspekcie koncepcji CSR (w świetle badań własnych)

Main Article Content

Marcin Ratajczak


Słowa kluczowe : społeczna odpowiedzialność biznesu, agrobiznes, społeczność lokalna, obszary wiejskie
Abstrakt
CSR jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska naturalnego, a także relacje ze swoimi interesariuszami. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych działań na rzecz społeczności lokalnej podejmowanych przez badanych przedsiębiorców z branży agrobiznesu w aspekcie koncepcji CSR. Badania dotyczące opinii przedsiębiorców na temat powyższej koncepcji zostały przeprowadzone na przełomie lat 2016/2017 i obejmowały 212 mikro- (0–9 pracowników), małych (10–49 pracowników) i średnich (50–249 pracowników) przedsiębiorstw agrobiznesu prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Wyniki badań pokazały, że przedsiębiorcy z obszarów wiejskich są bardzo często lokalnymi liderami, dlatego działania charytatywne czy sponsoringowe wpływają na podnoszenie ich prestiżu, a także uznania wśród społeczności lokalnej.

Article Details

Jak cytować
Ratajczak, M. (2017). Wybrane działania na rzecz społeczności lokalnej w aspekcie koncepcji CSR (w świetle badań własnych). Turystyka I Rozwój Regionalny, (8), 83–91. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.8.21
Bibliografia

Banerjee S.: Corporate Social Responsibility: the good, the bad and the ugly, Critical Sociology 2008, 34. (Crossref)

Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G.: Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym, Wstępny raport z badań, Wydawnictwo IFiS PAN – Centrum Etyki Biznesu L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.

Hąbek P., Szewczyk P.: Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

Korpus J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.

Promocja europejskiego projektu dla społecznej odpowiedzialności biznesu, Komisja Europejska, Zielona Księga – wersja ostateczna, 2001.

Ratajczak M., Wołoszyn J., Stawicka E.: Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.

Ratajczak M.: Koncepcja CSR w aspekcie polityki środowiskowej na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego 2014, 14. (Crossref)

Sethi P.: Dimensions of Corporate Social Responsibility, Californian Management Review 1979, 17(3).

Zbiegień-Maciąg L.: Etyka w zarządzaniu, CiM, Warszawa 1997.

Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty