Potencjał turystyczny Nadleśnictwa Rudka w opinii społeczności lokalnej

Main Article Content

Marcin Kowalewski


Słowa kluczowe : potencjał turystyczny, baza gastronomiczna, promocja, dostępność komunikacyjna, atrakcyjność turystyczna, Nadleśnictwo Rudka
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie potencjału turystycznego Nadleśnictwa Rudka, a w szczególności walorów turystycznych w nim występujących, zagospodarowania turystycznego, dostępności komunikacyjnej, a także innych zasobów warunkujących rozwój turystyki na tym terenie. Badania sondażowe zostały przeprowadzone 2017 roku i objęto nimi 62 osoby. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najważniejszymi czynnikami decydującymi o potencjale turystycznym Nadleśnictwa Rudka były: walory przyrodnicze, ścieżki dydaktyczne, a także punkty widokowe. Najsłabiej oceniono natomiast bazę rozrywkową, noclegową, a także jakość informacji turystycznej. W promocji wykorzystywane były głównie tradycyjne kanały, a więc foldery, ulotki, katalogi czy polecenia znajomych, natomiast rzadko nowoczesne media, takie jak Internet.

Article Details

Jak cytować
Kowalewski, M. (2018). Potencjał turystyczny Nadleśnictwa Rudka w opinii społeczności lokalnej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (9), 33–43. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.4
Bibliografia

Borkowska-Niszczota M.: Ocena potencjału turystycznego obszarów przyrodniczo-cennych województwa podlaskiego, Economics and Management 2014, nr 1.

Doroszewski W.: Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1982.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.: Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2008.

Panasiuk A.: Rola informacji turystycznej w kształtowaniu potencjału turystycznego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, [w:] Potencjał turystyczny: zagadnienia ekonomiczne A. Panasiuk (red.), Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.

Safaryn B.: Położenie nadleśnictwa, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka 2017, http://www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl/polozenie#.WTBxt9waSpo, (dostęp: 27.05.2018).

Wyrzykowski J.: Potencjał turystyczny w ujęciu geograficznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 2010, nr 52.

Zajadacz A., Śniadek J.: Ocena potencjału turystycznego, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 3. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2009.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty