Współpraca sfery nauki z przedsiębiorstwami jako zasadniczy warunek stymulowania inteligentnego rozwoju regionów

Main Article Content

Katarzyna Kilian-Kowerko


Słowa kluczowe : współpraca nauki i przedsiębiorstw, B R, komercjalizacja, transfer wiedzy
Abstrakt
W aktualnej rzeczywistości gospodarczej współpraca nauki z przedsiębiorstwami oraz komercjalizacja wiedzy i technologii nabrały kluczowego znaczenia, co w dalszej perspektywie ma doprowadzić do rozwoju gospodarczego kraju. Współpraca ta realizowana jest w określonym regionalnie środowisku gospodarczym i wpływa bezpośrednio na inicjowanie oraz wzmacnianie kultury innowacyjności w regionie. Celem opracowania jest przedstawienie czynników sprzyjających procesom komercjalizacji wyników badań naukowych, mających kluczowe znaczenie dla stymulowania inteligentnego rozwoju.

Article Details

Jak cytować
Kilian-Kowerko, K. (2015). Współpraca sfery nauki z przedsiębiorstwami jako zasadniczy warunek stymulowania inteligentnego rozwoju regionów. Turystyka I Rozwój Regionalny, (3), 31–39. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.3.3
Bibliografia

Cichocki T., Gromada G.: Koncepcje Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej, [w:] Transfer wyników badań naukowych do gospodarki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2012.

Badania i rozwój w Polsce. Raport 2013, Deloitte, http://www.deloitte.com [28.02.2015].

Deloitte 2013A.: Przegląd zachęt na działalność B + R na świecie w 2013 roku, http://www.deloitte. com/assets/Dcom-Poland.pdf [28.02.2015].

Hausner J. i inni: Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków 2013, http://www.fundacja.e-gap.pl/publikacje [28.02.2015].

Piontek F., Piontek B.: Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 24, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.

Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.

Słodowa-Hełpa M.: Inteligentna specjalizacja polskich regionów. Warunki, wyzwania i dylematy, „Roczniki Nauk Społecznych" 2013, tom 5(41), nr 1.

Słodowa-Hełpa M.: Rozwój zintegrowany, warunki, wymiary, wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu.PL, Warszawa 2014.

Trott R: Innovation management and new product development, 4 th édition, Essex 2008.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), http:// isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365 [28.02.2015].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.