Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej jako przejaw przedsiębiorczości jednostek samorządu terytorialnego

Main Article Content

Izabella Sikorska-Wolak
Agnieszka Cyburt


Słowa kluczowe : samorząd terytorialny, przedsiębiorczość, fundusze UE
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie przedsiębiorczości władz lokalnych w obszarze pozyskiwania i wykorzystywania funduszy Unii Europejskiej. Dokonano oceny dotychczasowej aktywności władz lokalnych w absorpcji środków pomocowych. Wskazano potencjalne czynniki determinujące aktywność jednostek samorządu terytorialnego oraz ich ocenę z punktu widzenia mieszkańców.

Article Details

Jak cytować
Sikorska-Wolak, I., & Cyburt, A. (2015). Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej jako przejaw przedsiębiorczości jednostek samorządu terytorialnego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (4), 105–117. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.4.24
Bibliografia

Bednarczyk M.: W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2004, nr 2.

Bernier L., Hafsi T: The Changing Nature of Public Entrepreneurship, Public Administration Review 2007, No 3/67. (Crossref)

Cuervo A., Ribeiro D., Roig S.: Entrepreneurship. Concepts, Theory And Perspective, Springer, Berlin - Heidelberg 2007. (Crossref)

Cyburt A.: Aktywność samorządów w absorpcji funduszy Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju gmin wiejskich województwa lubelskiego, Rozprawa doktorska, SGGW, Warszawa 2013.

Farnham D., Horton S., Barlow J., Hondeghem A.: New Public Managers in Europe. Public Servants in Transition, Macmillan Business, London 1996. (Crossref)

Frąckiewicz-Wronka A. (red.): Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wyd. AE Katowice, Katowice 2009.

Huczek M.: Przedsiębiorczość sektora publicznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 2008, nr 1.

Kaliszczak L.: Twórczość a przedsiębiorczość, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, K. Jaremczuk (red.), Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.

Kaliszczak L.: Przedsiębiorczość władz samorządowych w rozwoju gminy - kontekst niwelowania nierówności społecznych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, nr 15.

Klasik A. (red.): Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, Wyd. AE Katowice, Katowice 2001.

Kożuch B., Kożuch A.: Przedsiębiorczość w zarządzaniu samorządowym, Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, nr 2.

Kraśnicka T: Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Wyd. AE Katowice, Katowice 2002.

Lewis E.: Public Entrepreneurship. Toward a Theory of Bureaucratic Political Power, Indiana Uniwersity Press, Bloomington 1980.

Montanye J.A.: Entrepreneurship. The Independent Review 2006, Spring.

Morris M.H., Janes F.F.: Entrepreneurship in Established Organizations: The Case of the Public Sector, Entrepreneurship Theory and Practice 1999, No. 24. (Crossref)

Ochojski A., Szczupak B.: Przedsiębiorczość, samorządność, rozwój lokalny, Wyd. AE Katowice, Katowice 2001.

Roberts N.: Public Entrepreneurship and Innovation, Policy Studies Review 1992, No. 11. (Crossref)

Roberts N., King P.J.: Transforming Public Policy: Dynamics of Policy Enterpreneurship and Innovation, San Francisco 1996.

Słodowa-Hełpa M., Kurach J.: Spójność terytorialna jako wyzwanie dla polskich regionów w procesie integrowania rozwoju, [w:] Turystyka i rozwój regionalny, Wyd. SGGW, Warszawa 2015.

Stokowska D.: Wykorzystanie funduszy unijnych w kontekście rozwoju regionalnego na przykładzie województwa mazowieckiego, [w:] Pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy unijnych w regionie mazowieckim. A.Z. Nowak, M. Szatański (red.), Wyd. UW, Warszawa 2008.

Targalski J. (red.): Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Wyd. AD Kraków, Kraków 1999.

Wortman M.S. Jr.: A unified framework, research typologies, and research prospectuses for the interface between entrepreneurship and small business, D.L. Sexton & R.W. Smilor (ed.), The Art and Science of Entrepreneurship, Cambridge 1986.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.