Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu częstochowskiego

Main Article Content

Judyta Kabus
Joanna Nowakowska-Grunt


Słowa kluczowe : zarządzanie samorządowe, strategie zarządzania, rozwój lokalny, powiat, zarządzanie
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia związane z rozwojem lokalnym, takie jak: definiowanie i określanie skali lokalnej oraz ich powiązań, rozwój lokalny, zarządzanie rozwojem lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwojowych. Celem artykułu jest scharakteryzowanie strategii rozwoju lokalnego na przykładzie planowania rozwoju lokalnego przez władze powiatu częstochowskiego. Opisano podstawowe zagadnienia związane z rozwojem lokalnym i przedstawiono charakterystykę omawianego powiatu, aby ukazać jego specyfikę. Podejmując tę problematykę, zwrócono uwagę na systemowe ujęcie powiatu i podejmowane w nim strategie zarządzania, które mają doprowadzić do poprawy standardów życia społeczności lokalnej.

Article Details

Jak cytować
Kabus, J., & Nowakowska-Grunt, J. (2016). Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu częstochowskiego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (5), 39–47. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.5.4
Bibliografia

Adamowicz M. (red.).: Strategie rozwoju lokalnego. Tom I. Aspekty instytucjonalne. Tom II. Aspekty instrumentalne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.

Broi R.: Rozwój lokalny: nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.

Jakubowska A.: Partnerstwo publiczno-prywatne i jego konsekwencje dla rozwoju regionalnego, [w:] Regiony i społeczności lokalne, UEK, Katowice.

Korenik S.: Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2011.

Łuczyszyn A.: Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach, CeDeWu, Warszawa 2013.

Myna A.: Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizm, Samorząd Terytorialny 1998, nr 11.

Parysek J.: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, [w:] Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, PWN, Warszawa 1995.

Parysek J.: Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2001.

Starostwo Powiatu Częstochowskiego: Program: Strategia rozwoju powiatu częstochowskiego na lata 2016-2020, Częstochowa 2015.

Ziółkowski M.: Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.