Cechy przedsiębiorcy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Main Article Content

Alfreda Kamińska


Słowa kluczowe : sektor małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój przedsiębiorstwa, cechy przedsiębiorcy
Abstrakt
Wpływ czynników związanych z osobą właściciela przedsiębiorstwa na działalność i rozwój przedsiębiorstwa stanowi przedmiot licznych rozważań. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badania współzależności między wiekiem, płcią, wykształceniem właściciela firmy oraz jego doświadczeniem w zarządzaniu a rozwojem przedsiębiorstw. Na podstawie wyliczonego współczynnika V-Cramera i rozkładu przedsiębiorstw w układzie rozwój – stagnacja – regres stwierdzono występowanie współzależności między wiekiem właściciela firmy i jego wykształceniem a wskaźnikiem rozwoju przedsiębiorstw.

Article Details

Jak cytować
Kamińska, A. (2016). Cechy przedsiębiorcy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Turystyka I Rozwój Regionalny, (5), 49–59. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.5.5
Bibliografia

Bławat F.: Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.

Bławat F.: Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo SPG, Gdańsk 2004.

Chell E., Haworth J.M.: A Typology of Business Owners and Their Orientation Towards Growth, [w:] K. Caley, E. Chell, F. Crittenden, C. Mason (red.), Small Enterprise Development. Policy and Practice in Action, Paul Chapman Publishing, London 1999.

Dominiak P., Daszkiewicz N., WasilczukJ.: MSP wobec procesów integracji gospodarki światowej-teoria i metodologia badań, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu integracji gospodarek europejskich, P. Dominiak, N. Daszkiewicz, J. Wasilczuk (red.), Wydawnictwo SPG, Gdańsk 2005.

Glinka B., Gudkova S.: Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Kamińska A. (red.): Innowacyjność. Uwarunkowania, strategie, wyzwania, Placet, Warszawa 2014.

Kamińska A.: Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.

Lee D.Y., Tsang E.W.K.:The effects of entrepreneurial personality, background and network activities on venture growth, Journal of Management Studies 2001, nr 38 (4). (Crossref)

Morrison A., Breen J., Ali S.: Small Business Growth: Intention, Ability and Opportunity, Journal of Small Business Management 2003, t. 41, nr 4. (Crossref)

Skowronek-Mielczarek A.: Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Skowronek-Mielczarek A.: Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.

Smallbone D.: The Survival, Growth and Support Needs of Manufacturing SMEs in Poland and the Baltic States: Developing a Research Agenda, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.

Storey D.J.: Understanding the Small Business Sector, Routledge, London 1996.

Strużycki M. (red.): Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

Tarnawa A., Zadura-Lichota R, Zbierowski R, Nieć M.: Global Entrepreneurship Monitor. Polska. Raport z badań 2013.

Wasilczuk J.E.: Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 2014, nr 111.

Wasilczuk J.E.: Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.

Watson J.: Comparing the Performance of Male- and Female-Controlled Businesses, Entrepreneurship Theory and Practice 2002, nr 3. (Crossref)

Węcławska D.: Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych Labour Force Survey, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013.

Wołoszyn J.: Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie w warunkach konkurencji, Roczniki Naukowe SERIA 2013, t. 5, nr 2.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.