Questing jako innowacyjny produkt turystyczny

Main Article Content

Dorota Mączka
Agnieszka Kozak


Słowa kluczowe : innowacje, questing, szlak questingowy
Abstrakt
Questing jako forma zwiedzania oraz metoda w edukacji regionalnej został zastosowany po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w połowie lat 90. XX w. W Polsce questing i szlaki questingowe są rozwiązaniem stosunkowo nowym. Jest to zabawa, aktywność, atrakcja, która zjednuje sobie coraz więcej zwolenników. Dostępna jest dla wszystkich, gdyż nie wymaga sprzętu ani nakładów finansowych. W zamian dostarcza wiedzy, emocji i rozrywki. Questing sprawdza się w środowisku kulturowym i przyrodniczym, w mieście i na wsi, wszędzie tam, gdzie znajduje się coś ciekawego, nieznanego, a jednocześnie dostępnego dla poszukujących. Celem artykułu jest przedstawienie questingu jako innowacyjnego produktu turystycznego tworzonego głównie na podstawie dziedzictwa kulturowego zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich.

Article Details

Jak cytować
Mączka, D., & Kozak, A. (2017). Questing jako innowacyjny produkt turystyczny. Turystyka I Rozwój Regionalny, (7), 49–59. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.7.5
Bibliografia

Droba G., Przepiora S.: Potencjał gier miejskich i questingu jako narzędzie marketingu terytorialnego - analiza na przykładzie Rzeszowa, Modern Management Review MMR 2014, vol. 19, 21. (Crossref)

Gołoś G.: Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności na terenach leśnych, Studia i Materiały CEPL 2013, r. 15. z. 34(1).

Jurek M.: Ekoquest - współczesna forma edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów, Wydawnictwo Fundacja alter eko, Warszawa 2014.

Kazior B.: Questing - Nowa metoda odkrywania dziedzictwa miejsca, [w:] D. Zaręba (red.), Ekoturysty-ka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, Wydawnictwo Fundacja Fundusz Partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008.

Mokras-GrabowskaJ : Turystyka aktywna-zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje, [w:] B. Włodarczyk, A. Stasiak, J. Śledzińska (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj", Warszawa 2015.

Pawłowska A.: Questing jako innowacja w turystyce kulturowej, Turystyka Kulturowa 2014,1.

Pietrzak-Zawadka J., Zawadka J.: Wykorzystanie questingu w edukacji przyrodniczej na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie województwa podlaskiego, Studia i Materiały CEPL 2015, r. 17. z. 43(2).

Stasiak A., Włodarczyk B.: Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki, [w:] B. Włodarczyk, A. Stasiak, J. Śledzińska (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj", Warszawa 2015.

Warcholik W., Leja K.: Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, Studia Geographica III, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2012.

Wilczyński Ł.: Questing - nowy trend w turystyce, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak., J. Latosińska (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Wydawnictwo Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2012.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty