Analiza ofert wybranych gospodarstw agroturystycznych powiatu gnieźnieńskiego oraz ich wpływ na zainteresowanie konsumentów produktami turystycznymi

Main Article Content

Monika Wojcieszak


Słowa kluczowe : agroturystyka, oferta gospodarstw agroturystycznych, województwo wielkopolskie, gospodarstwa agroturystyczne
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie opinii respondentów (gości) na temat oferty gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w powiecie gnieźnieńskim i należących do Wielkopolskiego Towarzystwa Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej. W opracowaniu określono także powody wyboru wsi na miejsce wypoczynku oraz zaprezentowano preferowane przez gości sposoby spędzania czasu. Badania empiryczne zostały przeprowadzone wśród gości (turystów), którzy wypoczywali w tych gospodarstwach. Metodą badań był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Badane gospodarstwa oferowały turystom atrakcyjne produkty agroturystyczne. Przeprowadzone badania wykazały, iż respondenci wypoczywający w gospodarstwach agroturystycznych wskazali, że powodem tego wyboru jest możliwość aktywnego wypoczynku, bliskość natury, świeże powietrze oraz spożywanie posiłków przygotowanych przez właścicieli. Ważnym aspektem dla turystów była także dobra infrastruktura okołoturystyczna, która sprzyja uprawianiu różnych aktywności. Badani podkreślili także, iż niski koszt wypoczynku powoduje, że preferują wyjazdy weekendowe kilka razy w ciągu roku.

Article Details

Jak cytować
Wojcieszak, M. (2017). Analiza ofert wybranych gospodarstw agroturystycznych powiatu gnieźnieńskiego oraz ich wpływ na zainteresowanie konsumentów produktami turystycznymi. Turystyka I Rozwój Regionalny, (7), 109–119. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.7.11
Bibliografia

Agroturystyka wielkopolska - Wielkopolskie Towarzystwo Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej, Poznań 2014.

Balińska A., Sikorska-Wolak I.: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

Krzyżanowska K.: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.

Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 163.

Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku. Diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2014-2015.

Wiatrak A.J.: Kształtowanie produktów w turystyce wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Oddział w Krakowie, Kraków 2011.

Wojcieszak M.: Produkty turystyczne na obszarach metropolitalnych. Wyzwania w rozwoju turystyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

Zawadka J.: Agroturystyka jako forma wypoczynku w opinii osób w średnim wieku w Polsce, Wydawnictwo SERIA, 1.17, 3, Warszawa 2015 .

http://www.wodr.poznan.pl/ (dostęp: 13.11.2017).

http://www.wodr.poznan.pl/ (dostęp: 12.11.2017).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.