Recenzja pracy: Sylwia Dołzbłasz „Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski”, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, s. 295, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017

Main Article Content

Marek Kozak


Słowa kluczowe : Polska, polskie pogranicza – podsumowanie, SNA (Społeczna Sieć Badawcza), przydatność
Abstrakt
Temat tej publikacji to przedstawienie polskich regionów granicznych wspieranych przez UE przy pomocy jednolitej metodologii SNA (społeczna sieć badawcza). Wydaje si ę pierwotnie, że to wartościowa metodologia, która jednak nie obejmuje wszystkich elementów współpracy (gospodarczej, środowiskowej lub przestrzennej itd.). Praca jest podporządkowana 7 hipotezom, z których 4,5 jest potwierdzonych. Wnioski podsumowują sieci współpracy we wszystkich regionach granicznych.

Article Details

Jak cytować
Kozak, M. (2018). Recenzja pracy: Sylwia Dołzbłasz „Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski”, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, s. 295, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017. Turystyka I Rozwój Regionalny, (9), 129–136. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.9.14
Bibliografia

G. Gorzelak: Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju – wstępne analizy, Studia regionalne i lokalne 2014, nr 3(57), s. 5–25.

G. Gorzelak, B. Jałowiecki: Koniunktura w Polsce lokalnej 2013, Studia regionalne i lokalne 2014, nr 4(58), s. 5–24.

A. Jakubowski, A. Miszczuk, B. Kawalko, T. Komornicki, R. Szul (red.): New borderlands, Cross-border relations and regional development, Series: Regions and Cities, 2017 Routledge – Taylor and Francis Group, Oxon-New York, s. 250. (Crossref)

M. Jeřabek., J. Dokoupil, T. Havliček, a kolektiv: Českë pohraniči. Bariëra nebo prostor zprostředkovani? (Czeskie pogranicze. Bariera czy obszar pośrednictwa?), 2004, wyd. Academia, Praha (Czeska Rep.), s. 296.

M.W. Kozak: Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim (recenzja), Studia regionalne i lokalne 2014 a, nr 1(55), s. 131–152.

M.W. Kozak: The Karlovy Vary Subregion as an Example of a Border Region – a Case Study Report, GRINCOH Working Paper Series 2014.

M.W. Kozak, Working Paper 6.03.02.02, s. 1–26, s. 4–5, http://www.grincoh.eu/media/serie_6_spaces__territories_and_regions/grincoh_wp6.03.02.02_kozak.pdf, (dostęp: 12.07.2018).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.