Formy aktywności ruchowej preferowane przez studentów uczelni warszawskich

Main Article Content

Anna Krzyżanowska


Słowa kluczowe : ruch, aktywność ruchowa, student, motyw
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie motywów podejmowania aktywności ruchowej, preferencji studentów dotyczących form aktywności fizycznej, a także skutków i ograniczeń realizacji zajęć ruchowych. Badania empiryczne przeprowadzono w grudniu 2018 roku wśród 161 studentów uczelni warszawskich. Z przeprowadzonej analizy wynika, że większą skłonność do podejmowania aktywności ruchowej przejawiali mężczyźni, często w ten sposób realizowali własne hobby. Jako bariery podejmowania aktywności ruchowej studenci podali głównie: brak czasu i motywacji, brak nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego oraz ograniczenia finansowe. Badani mieli świadomość pozytywnego wpływu aktywności ruchowej na stan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowska, A. (2018). Formy aktywności ruchowej preferowane przez studentów uczelni warszawskich. Turystyka I Rozwój Regionalny, (10), 43–51. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.10.19
Bibliografia

Caspersen C.J.: Physical activity and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research, Public Health Reports 1985, nr 2, s. 126–131.

Derbich J.: Aktywność ruchowa dla zdrowie w każdym wieku, [w:] Aktywność ruchowa ludzi w każdym wieku, D. Umiastowska (red.), Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin 2016.

Drabik J.: Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki zdrowia człowieka, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1997.

Drozdowski Z.: W sprawie podziału motoryczności i człowieka uwag kilka, Kultura Fizyczna 1992, nr 9–10, s. 29.

Forołowicz T.: Ku edukacji zdrowotnej: Kareta sprawności i zdrowia, [w:] Zdrowie: istota, diagnostyka i strategie zdrowotne, I. Murawow (red.), Wydawnictwo Naukowe ITE, Radom 2001.

Kasperska K., Smolis-Bąk E., Białoszewski D.: Metodyka nauczania ruchu. Usprawnienia pacjentów na zajęciach grupowych, Oficyna Wydawnicza WUM, Warszawa 2014.

Olejniczak M.: Aktywność fizyczna jest zdrowa! Czy wiesz dlaczego?, http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,107103,16813075,Aktywnosc_fizyczna_jest_zdrowa_Czy_wiesz_dlaczego_.html (dostęp: 21.12.2018).

Tyszkowa M.: Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1977.

Umiastowska D., Szczepanowska E.: Opinie studentów wychowania fizycznego i fizjoterapii o podejmowaniu udziału w różnych formach aktywności ruchowej (doniesienie z badań), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Kultury Fizycznej 2005, nr 424(22), s. 109–119.

Wolicki M.: Aktywność ruchowa i jej znaczenie dla zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego, https://www.kul.pl/files/803/biblioteczka_cyfra/Wolicki_Aktywnosc_ruchowa_jest_tak_wazna.html (dostęp: 20.12.2018).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty