Szlak kulinarny „Smaki Dolnego Śląska”

Main Article Content

Izabela Kwil


Słowa kluczowe : turystyka kulinarna, żywność regionalna, ChOG, ChNP, GTS, szlak kulinarny
Abstrakt
W turystyce regionalnej zwraca się obecnie uwagę nie tylko na atrakcje związane ze zwiedzaniem miejsc. Bardzo ważna stała się ostatnio turystyka kulinarna, która utożsamiana jest ze zwiedzanym obszarem. Są to najczęściej produkty lub potrawy przypisane do trzech różnych grup wyrobów: żywności lokalnej, regionalnej lub tradycyjnej. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na promocję regionu poprzez tworzenie projektów edukacyjnych takich jak szlak kulinarny „Smaki Dolnego Śląska”. Artykuł został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich prezentuje terminologię żywności lokalnej, regionalnej oraz tradycyjnej. W drugiej części opisano znaki jakości certyfikujące produkty regionalne. W kolejnej części opisano założenia szlaku kulinarnego „Smaki Dolnego Śląska”. Artykuł ma charakter poglądowy.

Article Details

Jak cytować
Kwil, I. (2018). Szlak kulinarny „Smaki Dolnego Śląska”. Turystyka I Rozwój Regionalny, (10), 53–63. https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.10.20
Bibliografia

Borowska A.: Unijny system ochrony żywnościowych produktów regionalnych i tradycyjnych, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2008, nr 71, s. 107–122.

Chudy S., Gierałtowska U.: Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów, Journal of Agribusiness and Rural Development 2013, nr 1(27), s. 45–52.

Grębowiec M.: Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego 2010, nr 10(25), s. 22–31.

Hajdukiewicz A.: Oznaczenie geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwesta sporna w negocjacjach translatywnego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2015, nr 1(41), s. 39–51. (Crossref)

Królikowski J.: 87 projektów walczy o dotacje na e-usługi, również na geodezję, Geoforum.pl, 2016, https://geoforum.pl/news/21710/dolny-slask-87-projektow-walczy-o-dotacje-na-e-uslugirowniez-na-geodezje (dostęp: 10.10.2018).

Kucharczyk M., Błaszczyk J., Seruga P., Piekara A., Zimny S., Krzywonos M.: Charakterystyka produktów regionalnych i tradycyjnych – wpływ na marketing, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 461, s. 113–121.

Kupracz M.: Z problematyki żywności tradycyjnej, Studia Regionalne i Lokalne 2007, nr 4(30), s. 100–115.

Kwil I.: Level of consumer awareness in the aspect of local and regional food products originating from Lower Silesia – results of surveys, [w:] Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers’ demands, A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Wydawnictwo Nova Sandec, Nowy Sącz 2018.

Lipińska I.: The system of the protection of geographical indications and designations of origin for an agricultural products, Journal of Agribusiness and Rural Development 2008, nr 4(10), s. 37–46.

Minta S., Cempiel M.: Badanie satysfakcji konsumentów produktu tradycyjnego na przykładzie oscypka, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017, nr 19(6), s. 195–200.

Minta S., Tańska-Hus B., Kapała A.: Consumer awareness of regional products – selected research results, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2014, nr 16(4), s. 176–181.

Rejman K., Halicka E., Nagalska H.: Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów, Wieś i Rolnictwo 2015, nr 3(168), s. 117–132.

Rogala A.: Zainteresowanie żywnością lokalną wśród polskich konsumentów na tle polityki rolnej Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny 2015, nr 3(356), s. 227–238.

Rohrscheidt V.A.M.: Turystyka kulturowa – wokół definicji, Turystyka Kulturowa 2008, nr 1, s. 4–21.

Smaki Dolnego Śląska: Szlak kulinarny „Smaki Dolnego Śląska”, http://smakidolnegoslaska.pl (dostęp: 10.10.2018).

Trzy Znaki Smaku: Oznaczenia, http://www.trzyznakismaku.pl/oznaczenia (dostęp: 10.10.2018).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. 2005 nr 10, poz. 68).

Wiśniewska M.: Żywność, życie i turystyka w stylu „slow”, Zarządzanie i Finanse 2012, nr 10(3), cz. 2, s. 161–176.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty