Stabilizacja granulometryczna małoinwazyjną metodą ulepszania gruntowych nawierzchni szlaków turystycznych na gruntach małospoistych w polskich parkach narodowych

Main Article Content

Artur Kieszek


Słowa kluczowe : parki narodowe w Polsce, stabilizacja granulometryczna, szlaki turystyczne, gęstość szlaków, wskaźnik California Bearing Ratio – CBR, moduł nośności E
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe znaczenie stabilizacji granulometrycznej dla wykonywania prac inżynieryjno-remontowych gruntowych nawierzchni szlaków turystycznych znajdujących się w parkach narodowych. Nawierzchnię szlaku turystycznego tworzy jedna, dwie lub kilka warstw materiału użytego do jej budowy, profilowanych na podłożu gruntowym w obrysie szlaku. Jest to proces polegający na utworzeniu nowego gruntu, zwanego również mieszanką gruntową, z dwóch lub trzech różnych gruntów w odpowiednich proporcjach wagowych, następnie wymieszaniu go na sucho i mokro oraz poddaniu procesowi zagęszczenia przy określonej wilgotności. Utworzony w ten sposób grunt charakteryzuje się lepszymi właściwościami fizycznymi, mechanicznymi oraz większą odpornością na zróżnicowane warunki klimatyczne. Zastosowanie doziarniania gruntowych nawierzchni szlaków na gruntach małospoistych pozwala uzyskiwać lepsze właściwości mechaniczne stabilizowanych granulometrycznie szlaków turystycznych w parkach narodowych.

Article Details

Jak cytować
Kieszek, A. (2022). Stabilizacja granulometryczna małoinwazyjną metodą ulepszania gruntowych nawierzchni szlaków turystycznych na gruntach małospoistych w polskich parkach narodowych. Turystyka I Rozwój Regionalny, (18), 77–88. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.18.20
Bibliografia

Główny Urząd Statystyczny (2009). Ochrona Środowiska. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Główny Urząd Statystyczny (2011-2020). Ochrona Środowiska. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Kieszek, A. (2014). Teoretyczne podstawy wpływu zmienności uziarnienia gruntów stabilizowanych granulometrycznie na wytrzymałość mechaniczną nawierzchni gruntowych szlaków pieszych w przestrzeni turystycznej Mazowsza. Studia Mazowieckie 2, s. 109-120.

Kieszek, A. (2014). Wpływ właściwości fizycznych gruntu i wody na wytrzymałość mechaniczną gruntowych nawierzchni szlaków pieszych na terenach leśnych Mazowsza. Studia Mazowieckie 1, s. 113-127.

Kruczek, Z. (2002). Polska geografia atrakcji turystycznych. Kraków: Wydawnictwo Proksemia.

PN-88/B-O4481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. Warszawa: Wydawnictwa Normalizacyjne „Alfa".

Wiłun, Z. (1967). Mechanika gruntów i gruntoznawstwo drogowe. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.

Wolski, W. (1996). Przewodnik do ćwiczeń z podstaw geotechniki - mechanika gruntów. Część I. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Wolski, W. (1997). Przewodnik do ćwiczeń z podstaw geotechniki - mechanika gruntów. Część II. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty