Specyfika i perspektywy rozwoju enoturystyki w województwie dolnośląskim

Main Article Content

Izabela Kołodziej


Słowa kluczowe : enoturystyka, województwo dolnośląskie, rozwój regionalny
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest próba wskazania perspektyw rozwoju enoturystyki w województwie dolnośląskim. Przedstawione tu wyniki przeprowadzonych badań pochodzą z pracy doktorskiej dotyczącej zagadnienia wpływu uwarunkowań i przejawów przedsiębiorczości na jej rozwój w województwie dolnośląskim w kontekście produkcji wina. Badania te były prowadzone od października 2019 r. do grudnia 2020 r. wśród 23 z 27 zidentyfikowanych winnic zlokalizowanych w województwie dolnośląskim. Do ich realizacji zastosowano technikę ankiety, wywiady oraz obserwację uczestniczącą. Przeprowadzone badania pozwoliły autorce na określenie zasobów przedsiębiorczości w przypadku działalności enoturystycznej oraz na stworzenie modelu ukazującego możliwości rozwoju opisywanej formy turystyki.

Article Details

Jak cytować
Kołodziej, I. (2022). Specyfika i perspektywy rozwoju enoturystyki w województwie dolnośląskim. Turystyka I Rozwój Regionalny, (18), 89–98. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.18.21
Bibliografia

Bosak, W. (2013). Opłacalność produkcji wina oraz możliwości rozwoju komercyjnego winiarstwa w Polsce. Pobrano z: http://www.winologia.pl/ekonomika.pdf (dostęp: 20.12.2021).

Bregoli, I., Hingley, M., Del Chiappa, G., Sodano, V. (2016). Challenges in Italian wine routes: managing stakeholder networks. Qualitative Market Research, 19 (2), s. 204-224. (Crossref)

Ceo Magazyn Polska (2022). Co zmieni nowa ustawa winiarska? Pobrano z: https://ceo.com.pl/co- zmieni-nowa-ustawa-winiarska-437833 (dostęp: 03.02.2022).

Czudec, W. (2010). Konkurencyjność regionu i strategie regionalne. Ekonomia i Zarządzanie, 2, s. 33-42.

Czyżewska, D. (2012). Istota konkurencyjności regionów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, s. 203-217. (Crossref)

Duarte Alonso, A. (2016). Stakeholders, collaboration, food, and wine: The case of Jumilla's Gastro¬nomic Days. Journal of Convention and Event Tourism, 17 (3), s. 173-191. (Crossref)

Firlej, K. (2002). Stan i możliwości rozwoju agroturystyki w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (2021). Wino. Pobrano z: https://www.kowr.gov.pl/interwencja/ wino (dostęp: 28.08.2021).

Królikowska, K., Pijet-Migoń, E. (2018). Możliwości rozwoju turystyki winiarskiej na Dolnym Śląsku. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 63, s. 114-128.

Mazurkiewicz-Pizło, A., Pizło, W. (2011). Inspiracje teoretyczne konkurencyjności wedługThunena, Mar¬shalla, Portera. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 93, s. 5-18.

Pijet-Migoń, E., Królikowska, K. (2020). Rebirth of viticulture and associated changes in the rural areas of lower silesia, SW Poland. Geographia Polonica, 93 (3), s. 321-340. (Crossref)

Rachào, S., Breda, Z., Fernandes, C., Joukes, V. (2019). Enogastronomy in northern Portugal: Destina¬tion cooperation and regional identity. Advances in Hospitality and Tourism Research, 7 (2), s. 216-237. (Crossref)

Romanowska, E. (2018). Przedsiębiorczość rodzinna i jej sukcesja. Wyzwania oraz kierunki wsparcia biznesu familijnego. Pobrano z: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/53880: przedsiebiorczosc-rodzinna-i-jej-sukcesja (dostęp: 18.06.2021).

Salvagni, J., Valduga, V., Nodari, C.H. (2020). Cooperation, innovation and tourism in the grape and wine region, Brazil. Cuadernos de Desarrollo Rural, 17 (86), s. 1-15. (Crossref)

Siwiec, P. (2021). Wino - prognoza trendów na 2021 rok. Pobrano z: https://ouichef.pl/artykuly/ 247493,wino-prognoza-trendow-na-2021-rok (dostęp: 15.12.2021).

Surdacka, E. (2017). Pojęcie i geneza rozwoju agroturystyki. Organizacja i zarządzanie, 6, s. 1778-1783.

Szczudło, A. (2022). Sprzedaż alkoholu przez Internet 2022. Pobrane z: https://creativa.legal/sprzedaz- alkoholu-przez-internet/ (dostęp: 10.09.2022).

Triśić, I., Śtetić, S., Privitera, D., Nedelcu, A. (2020). Wine routes in Vojvodina Province, Northern Ser¬bia: A tool for sustainable tourism development. Sustainability (Switzerland), 12 (1), s. 1-14. (Crossref)

Wirtualne Media (2021). Polacy wydali na alkohol w ubiegłym roku 39,2 mid zł mniej na piwo. Pobrano z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polacy-wydali-na-alkohol-w-ubieglym-roku-39-2- mld-traci-piwo (dostęp: 14.03.2021).

Woźniak, M., Batyk, I.M. (2017). Szlaki kulinarne jako forma konkurencyjności oferty turystycznej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 54 (3), s. 98-111.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.