Preferencje chińskich turystów w zakresie wyboru hotelu

Main Article Content

Tomasz Bieliński
Paulina Lackowska


Słowa kluczowe : turyści chińscy, wybór hotelu, ocena hotelu, wybory chińskich konsumentów
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia ocenę polskich hoteli przez turystów z Chin i porównanie jej z innymi nacjami. W celach badawczych przeanalizowano próbę 348 794 recenzji, w tym 712 recenzji chińskich turystów opublikowanych na platformie Booking.com, a dotyczących 100 hoteli w Polsce. Chińczycy preferują droższe hotele, o większym standardzie wyrażonym w liczbie gwiazdek. Częściej wybierają też hotele zlokalizowane bliżej atrakcji turystycznych i położone bliżej dworców kolejowych.

Article Details

Jak cytować
Bieliński, T., & Lackowska, P. (2023). Preferencje chińskich turystów w zakresie wyboru hotelu. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 5–14. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.14
Bibliografia

Brown, L. (2009). The Transformative Power of the International Sojourn: An Ethnographic Study . of the International Student Experience, Annals of Tourism Research, 36, s. 502–521. (Crossref)

Dai, B., Jiang, Y., Yang, L., Ma, Y. (2017). China’s outbound tourism – Stages, policies and choices, Tourism Management, 58, s. 253–258. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.03.009 (Crossref)

European Travel Commission (2019). Chinese Tourists Flock to Europe – Increase confirms success of EU-China Tourism Year, Brussels.

Eurostat statistics explained. Tourism statistics – EU and China, 2018. Pobrano z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics_-_EU_and_China (dostęp: 22.12.2022).

He, Y. (2010). An Integrative Approach to The Approved Destination Status Tourism. International Business & Economics Research Journal (IBER), 9 (10). s. 89–98. DOI: https://doi.org/10.19030/iber.v9i10.642 (Crossref)

Holmes, K., Balnaves, M., Wang, Y., (2015). Red bags and WeChat (Weixýn): Online collectivism during massive Chinese cultural events. Global Media Journal: Australian, 9 (1), s. 15–26.

Huang, R., Xu, T. (2018). Opportunities and challenges brought by the China outbound travel market. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 10 (6), s. 642–651. DOI: https://doi.org/10.1108/WHATT-07-2018-0049 (Crossref)

Hung, K., Ren, L., Qiu H., (2021) Luxury shopping abroad: What do Chinese tourists look for? Tourism Management, 2. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104182 (Crossref)

IBM (2022). Test Kołmogorowa-Smirnowa dla jednej próby: symulacja. Pobrano z: https://www.ibm.com/docs/pl/spss-statistics/saas?topic=test-one-sample-kolmogorov-smirnov-simulation. (dostęp: 16.06.2023).

Jin, X., Bao, J., Tang, C. (2022). Profiling and evaluating Chinese consumers regarding post-COVID-19 travel. Current Issues in Tourism, 25 (5), s. 745–763. DOI: https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1874313 (Crossref)

Li, X., Lai, C., Harrill, R., Kline, S., Wang, L. (2011). When east meets west: An exploratory study on. Chinese outbound tourists’ travel expectations. Tourism Management, 32 (4), s. 741–749. (Crossref)

Statista Research Department. Gender distribution of Chinese tourists visiting the UK 2018, by purpose (2021). Pobrano z: https://www.statista.com/statistics/739178/gender-demographicstourist-visits-from-china-to-united-kingdom-by-purpose/ (dostęp: 26.07.2023).

Statista, Average number of tourist visits from China to the United Kingdom (UK) for rolling 3 years ending 2018, by age group (2019). Pobrano z: https://www.statista.com/statistics/739032/average-visits-from-china-to-united-kingdom-by-age/(dostęp: 21.12.2022).

Wen, H., Josiam, B. M., Spears, D. L., Yang, Y. (2018). Influence of movies and television on Chinese Tourists perception toward international tourism destinations. Tourism Management Perspectives, 28, s. 211–219. (Crossref)

Wen, Z., Gu, H., Kavanaugh, R., (2005). The Impacts of SARS on the Consumer Behaviour of Chinese Domestic Tourists. Current Issues in Tourism, 8 (1), s. 22–38. DOI: http://doi.org/10.1080/13683500508668203 (Crossref)

World Tourism Organization (2019). Guidelines for the Success in the Chinese Outbound Tourism. Market, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284421138 (Crossref)

Wu, M. Y., Pearce L., (2016). Italian Cathedrals and Chinese Tourists. Bridging Tourism Theory and Practice. The World Meets Asian Tourists, 7, s. 149–167. (Crossref)

Zhou, Q., Sotiriadis, M., Shen, S., (2023). Using TikTok in tourism destination choice: A young Chinese tourists’ perspective. Tourism Management Perspectives, 46. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2023.101101 (Crossref)

China-Europe Tourism Market Data Report (2017). Pobrano z: https://www.chinatravelnews.com/images/201801/4103dfd7b458c94a.pdf (dostęp: 05.10.2023).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty