Skala i zróżnicowanie poziomu zatrudnieniaw jednozakładowych spółdzielniach mleczarskich w Polsce

Main Article Content

Tomasz Felczak


Słowa kluczowe : spółdzielnie mleczarskie, zatrudnienie, rynek pracy na terenach wiejskich
Abstrakt
Celem opracowania była ocena skali i zróżnicowania poziomu zatrudnienia w jednozakładowych spółdzielniach mleczarskich w Polsce. Do badań przyjęto 40 jednozakładowych spółdzielni mleczarskich będących członkami Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego. Jednozakładowe spółdzielnie mleczarskie pod względem liczby pracowników stanowiły zróżnicowaną grupę. Bez względu na liczbę zakładów spółdzielni mleczarskich poziom zatrudnienia w latach 2021-2022 ulegał obniżeniu. Zmniejszenie liczby etatów w spółdzielniach jednozakładowych było większe niż w największych wielozakładowych. Jednozakładowe spółdzielnie mleczarskie zlokalizowane były głównie w małych miasteczkach lub nawet miejscowościach nieposiadających praw miejskich. Większość spółdzielni prowadziła produkcję z dala od dużych aglomeracji. Dzięki takiej lokalizacji spółdzielnie funkcjonowały bliżej potencjalnej bazy surowcowej oraz mogły dodatkowo oferować miejsca pracy poza rolnictwem dla mieszkańców regionu.

Article Details

Jak cytować
Felczak, T. (2023). Skala i zróżnicowanie poziomu zatrudnieniaw jednozakładowych spółdzielniach mleczarskich w Polsce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 41–49. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.17
Bibliografia

Chyra-Rolicz, Z. (1992). Z tradycji polskiej spółdzielczości II Rzeczypospolitej. Warszawa: Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, s. 6.

Czudec, A. (2009). Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Domańska-Felczak, T., Felczak, T. (2021). Kształtowanie płynności finansowej wybranych spółdzielni mleczarskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Dworniak, J. (2010). Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Forum Mleczarskie, TOP 25 Polska (2023). Pobrano z: https://www.forummleczarskie.pl/firmy/toppolska/2022 (dostęp: 01.09.2023).

Ganc, M. (2018). Aktywa ogółem a zarządzanie zasobami ludzkimi w spółdzielniach mleczarskich. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (92), s. 45–55. DOI: http: www.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-04 (Crossref)

GUS (2022). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2023). Baza danych demograficznych. Pobrano z: https://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia (dostęp: 04.09.2023).

Hill, R. (2000). The case of the missing organizations: co-operatives and the textbooks. The Journal of Economic Education, 31 (3), s. 281–295. (Crossref)

Juszczyk, S., Nowak, M. N. (2013). Zatrudnienie w spółdzielniach mleczarskich jako element rozwoju regionu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. XV, z. 5, s. 143–148.

Karwat-Woźniak, B. (2018). Rynek pracy dostępny dla ludności wiejskiej a Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Polityki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 129, s. 201–219.

Mierzwa, D. (2010). Przedsiębiorstwo spółdzielcze. Tradycja i współczesność. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Mierzwa, D. (2011). The development and importance of cooperative companies in the national economy of the EU countries. W: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.). Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 235–255.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591).

Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210).

Wasilewski, M., Ganc, M. (2016). Wielkość zatrudnienia a wyniki ekonomiczno-finansowe spółdzielni mleczarskich. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/1), s. 265–276. DOI: http://www.doi.org/ 10.33226/1231-7853.2022.6.2 (Crossref)

Zimnoch, K., Mazur, B. (2022). The cooperative and commercial business model on the Polish market. Journal of Marketing and Market Studies, t. XXIX, nr 6/2022, s. 14–24. DOI: http://www.doi.org/10.33226/1231-7853.2022.6.2 (Crossref)

Zuba-Ciszewska, M. (2020). Rola spółdzielni w zapewnieniu dostępności żywności w Polsce – na przykładzie produktów mleczarskich. Wieś i Rolnictwo, 1 (186), s. 93–119. DOI: http://www.doi.org/10.7366/wir012020/0 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty