Rozwój w warunkach integracji gospodarczej w perspektywie ekonomii innego kanonu

Main Article Content

Jakub Bartak


Słowa kluczowe : ekonomia innego kanonu, integracja, postęp technologiczny, innowacje
Abstrakt
W artykule omówiono źródła rozwoju w perspektywie ekonomii innego kanonu. Możliwości rozwojowe omówione zostały w kontekście gospodarczej integracji. Na tej podstawie wysunięto wniosek, że problemy rozwojowe w Unii Europejskiej wynikają z niekorzystnej struktury produkcyjnej w państwach peryferyjnych UE, której sprzyja przyjęty model integracji. Konwergencja w UE oraz w innych ugrupowaniach integracyjnych może być uzyskana tylko poprzez rozwijanie we wszystkich krajach sektorów produkcji z rosnącymi przychodami marginalnymi. Liberalizacja rynków i spontaniczna dyfuzja innowacji nie jest w stanie sprostać temu zadaniu, konieczna jest natomiast aktywna polityka innowacyjna integrujących się państw

Article Details

Jak cytować
Bartak, J. (2015). Rozwój w warunkach integracji gospodarczej w perspektywie ekonomii innego kanonu. Turystyka I Rozwój Regionalny, (3), 7–18. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.3.1
Bibliografia

Firszt D.: Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CeDeWu.pl, 2012.

Hodgson G.: An Alternative Economics for the New Millennium: The Venice Theses, Venice 2000, http://www.othercanon.org/papers/ [24.04.2015],

Kattel R., Reinert E.S.: European Eastern Enlargement as Europe's Attempted Economic Suicide? „The Other Canon and Tallinn University of Technology Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics" 2007,1.14.

Kregel J.: The discrete charm of the Washington consensus, „Journal of Post Keynesian Economics" 2008, t. 30, nr 4. (Crossref)

Marin A., Navas-Aleman L, Perez C.: Natural Resource Industries as a Platform for the Development of Knowledge Intensive Industries, „Tijdschrift voor economische en sociale geografie" 2015, 1.106, nr 2. (Crossref)

Mazzucato M., Perez C: Innovation as Growth Policy: the challenge for Europe, "SPRU-Science and Technology Policy Research" nr 13, University of Sussex 2014. (Crossref)

Misala J.: Zarys teoretycznych podstaw rozwoju długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty, czynników determinujących i ich analizy, „Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej" 2012, nr 309.

Perez C., Drechsler W., Kattel R., Reinert E.S.: Techno-economic paradigms: essays in honour of Carlota Perez, Anthem Press 2011.

Reinert E.S.: Diminishing Returns and Economic Sustainability; The Dilemma of Resource-based Economies under a Free Trade Regime, [w:] S. Hansen, J. Hesselberg, H. Hveem (red.): International Trade Regulation, National Development Strategies and the Environment: Towards Sustainable Development?, Oslo 1996.

Reinert E.S.: Primitivization of the EU periphery: The loss of relevant knowledge, „Informationen zur Raumentwicklung" 2013, nr 1.

Reinert E.S.: The role of technology in the creation of rich and poor nations: Underdevelopment in a Schumpeterian system, [w:] D.H. Aidcroft, R. Catterall (red.): Rich Nations-Poor Nations. The Long Run Perspective, Elgar Publishing 1996.

Reinert E.S., Daastfl A.M.: The other canon: the history of renaissance economics, [w:] Reinert E.S. (red): Globalization, Economic Development and Inequality, Elgar Publishing 2004.

Reinert E.S., Kattel R.: Failed and Asymmetrical Integration: Eastern Europe and the Non-financial Origins of the European Crisis, „Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics" 2013, nr 49.

Schröppel C, Nakajima M.: The changing interpretation of the Flying Geese model of economic development, „Japanstudien: Jahrbuch des Deutschen Instituts Fur Japanstudien", IUDICIUM Verlag, 2002. (Crossref)

Soete L, Perez C: Catching up in technology: entry barriers and Windows of opportunity, [w:] Dosi G., Freeman C., Nelson R.R. i in. (red.): Technical Change and Economic Theory, London 1988.

Tiits M., Kattel R., KalvetT, Tamm D.: Catching up, forging ahead or falling behind? Central and Eastern European development in 1990-2005, „Innovation: The European Journal of Social Science Research" 2008, t. 21, nr 1. (Crossref)

Varoufakis Y., Holland S., Galbraith J.K.: A Modest Proposal for Resolving the Eurozone Crisis-Version 4.0.(2013), 2013, https://varoufakis.files.wordpress.com/2013/07/a-modest-proposal-for-re-solving-the-eurozone-crisis-version-4-0-finall.pdf [24.04.2015].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.