Kapitał ukryty jako determinanta rozwoju lokalnego

Main Article Content

Janusz Dworak


Słowa kluczowe : teoria ugruntowana, hipoteza, marketing wewnętrzny, rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży, wiedza, doświadczenie zawodowe, odpoczynek i relaks
Abstrakt
Teoria ugruntowana może być bardzo przydatnym narzędziem przy stawianiu hipotez badawczych. Dzięki procesowi ich weryfikacji można dostrzec zasoby, które w przyszłości mogą przyczynić się do generowania zysków dla lokalnych społeczności. W zasadzie teoria ugruntowana nakierowana jest na badanie problemów wymykających się poznaniu innymi metodami. Ponadto umożliwia ona także odkrywanie zjawisk, których na początku badań nikt nie poszukiwał. Ten sposób postępowania doprowadził do odkrycia kolejnych determinant wzrostu gospodarczego. W artykule przedstawiono subiektywne wrażenia badacza, by na ich podstawie wygenerować specyficzne hipotezy. Po tym zabiegu powinien nastąpić drugi – poszukiwanie metod weryfikacji, ale tym zagadnieniem autor pragnie zająć się w przyszłości.

Article Details

Jak cytować
Dworak, J. (2015). Kapitał ukryty jako determinanta rozwoju lokalnego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (3), 19–30. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.3.2
Bibliografia

Agopszowicz A., Gilowska Z.: Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1997.

Bastiat F.: Co widać i czego nie widać, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin-Warszawa 2005.

Blaug M.: Metodologia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1955, s. 39.

Charmaz K.: Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Chmielecki A.: Rzeczy i wartości. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Gick A.: Motywowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Goleman D.: Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media i Rodzina, Poznań 1999.

Hazalitt H.: Ekonomia w jednej lekcji, Wyższa Szkoła Europejska, Kraków 2004.

Januszek H.: Kapitał społeczny na rynku pracy, [w:] H. Januszek: Kapitał społeczny-aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.

Konecki K.: Studia a metodologia badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Kołodko G.W.: Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.

Landreth H., Calander D.C.: Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Mayer T.: Prawda kontra precyzja w ekonomii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 68.

Martyniuk Z.: Organizacja i zarządzanie, 15 efektywnych metod, Antykwa, Kraków-Kluczbork 1997.

Plich T, Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie „Żak" Warszawa 2001.

Pogonowska B.: Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej, [w:] H. Januszek: Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.

Rymaniak J.: Work in organization: key factors of the reistic approach, [w:] Vink P. (ed.): Advances in Social and Organizational Factors, CRC Press, Taylor & Francis Group, Roca Baton, USA 2012.

Rymaniak J.: O nowy paradygmat pracy - ponad i poza człowiekiem, „Humanizacja Pracy" 2011, nr 1.

Rymaniak J.: Kapitał ludzki i kapitał społeczny, [w:] A. Machnik, I. Miedzińska, J. Rymaniak, Możliwości wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych „Doliny Wełny", DW Harasimowicz, Poznań 2008.

Rymaniak J.: Kapitał historyczny i kultury materialnej, [w:] A. Machnik, I. Miedzińska, J. Rymaniak, Możliwości wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych „Doliny Wełny", DW Harasimowicz, Poznań 2008.

Sotto A., Luigi Einaudi: „Economia Internazionale" XV, luty 1962 s. 35, [w:] J.M. Buchanan: Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak", Kraków 2002.

Szymura-Tyc M.: Marketing w procesie innowacji wartości, [w:] G. Sobczak (red.): Współczesny marketing. Trendy działania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Trela G.: Chmury i zegary, czyli wybrane metafory filozoficzne, ParkEdukacja, Warszawa-Bielsko-Biała, 2009.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty