Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w województwie warmińsko-mazurskim

Main Article Content

Roman Kisiel
Donata Sawulska


Słowa kluczowe : przedsiębiorczość kobiet, przyczyny, bariery
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawiono działalność przedsiębiorczą kobiet ze szczególnym uwzględnieniem powodów zakładania i prowadzenia firmy oraz związanych z tym trudności. Zawarto charakterystykę kobiet przedsiębiorczych i prowadzonych przez nie firm, przeanalizowano sytuację zawodową badanych przed założeniem działalności gospodarczej oraz łączenie przez nie prowadzenia przedsiębiorstwa z obowiązkami rodzinnymi. Przyczyny zakładania przez respondentki własnej działalności gospodarczej są heterogoniczne – część z nich zdecydowała się na samozatrudnienie pod wpływem czynników pozytywnych (np. potrzeby niezależności), a część – negatywnych (np. poprawy warunków finansowych). Do najczęściej wskazywanych ogólnych barier przy prowadzeniu firmy należą wysokie podatki oraz nadmierna biurokracja, z kolei do trudności odnoszących się przede wszystkim do kobiet – problemy z dostępem do urlopów i zasiłków (m.in. macierzyńskich).

Article Details

Jak cytować
Kisiel, R., & Sawulska, D. (2015). Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w województwie warmińsko-mazurskim. Turystyka I Rozwój Regionalny, (3), 41–52. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.3.4
Bibliografia

Babuchowska K., Marks-Bielska R.: Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze środków PROW 2007-2013, Wyd. SGGW, Warszawa 2010, nr 9(2).

Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P.: Szklany sufit i ruchome schody- kobiety na rynku pracy, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007.

Kosiedowski W. i in.: Konkurencyjność przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego), [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wybrane problemy, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Olsztyn 2003.

Kupczyk T.: Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009.

Marks-Bielska R., Krzywiec R.: Uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przemiany w polskiej gospodarce w okresie transformacji systemowej (1980-2007), Kisiel R., Marks-Bielska R. (red.), Wyd. MaltArtGraf-Jezierski, Olsztyn 2009.

Organiściak-Krzykowska A., Marks R.: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec problemów rynku pracy, [w:] Wybrane problemy małych i średnich firm, Zeszyt Naukowy Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2002, nr 1.

Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A.: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce -stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych. Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.

Rollnik-Sadowska E.: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa 2010.

Rykowska J., Sawicka J., Stolarczyk P.: Przedsiębiorczość na obszarach Mazowsza z perspektywy gender, [w:] Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender, Sawicka J. (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2013.

Sawicka J., Przedsiębiorczość kobiet wiejskich w Polsce i w Południowej Dakocie - badania porównawcze, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 2007, nr 4(6), Wyd. SGGW, Warszawa 2007.

Szczebiot-Knoblauch L., Kisiel R.: Podaż siły roboczej na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce, Oeconomia Copernicana 2014, nr 1.

Zuzek D.G.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w polityce rozwoju regionalnego, [w:] Przedsiębiorczość rozwoju obszarów wiejskich, Rak A.M. (red.), Wyd. Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2006.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.