Czynniki determinujące skłonność do założenia własnej firmy – analiza ekonometryczna

Main Article Content

Marek Kunasz


Słowa kluczowe : przedsiębiorczość, samozatrudnienie, własna firma, modele logitowe
Abstrakt
Celem pracy była analiza czynników sprzyjających prawdopodobieństwu wyboru samozatrudnienia jako docelowej formy aktywności zawodowej. W warstwie metodycznej znalazło zastosowanie instrumentarium modelowania ekonometrycznego (szacowano modele zmiennej jakościowej). Analizom poddano materiał empiryczny z badań przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych w Polsce realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim. Z przeprowadzonych badań wynika, iż czynnikiem determinującym w wyraźnie największym zakresie prawdopodobieństwo podjęcia ryzyka działalności gospodarczej przez studentów jest posiadanie interesującego pomysłu na biznes.

Article Details

Jak cytować
Kunasz, M. (2015). Czynniki determinujące skłonność do założenia własnej firmy – analiza ekonometryczna. Turystyka I Rozwój Regionalny, (4), 57–67. https://doi.org/10.22630/TIRR.2015.4.20
Bibliografia

Bernat T., Korpysa J., Kunasz M., Poteralski J.: Postawy przedsiębiorcze studentów, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2004.

Bernat T., Korpysa J., Kunasz M.: Przedsiębiorczość studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Blanchflower D.G.: Self-Employment in OECD Countries, Labour Economics 2000, Vol. 7, No. 5. (Crossref)

Evans D.S., Leighton L.S.: Some Empirical Aspects of Entrepreneurship, American Economic Review 1989, Vol. 79, No. 3. (Crossref)

Gaweł A.: Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Przegląd Organizacji 2005, nr 5. (Crossref)

Górecki B.R.: Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki, Key Text, Warszawa 2010.

Hebert R.F., Link A.N.: The Entrepreneur. Mainstream Views and Radical Critiques, Praeger Special Studies, Praeger Scientific, New York 1982.

Kihlstrom R.E., Laffont J.J.: A General Equilibrium Entrepreneurial Theory of Firm Formation Based on Risk Aversion, Journal of Political Economy 1979, Vol. 87, No. 4. (Crossref)

Kufel T.: Ekonometria - rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Kunasz M.: Tendency toward establishing one's own firm in Poland and other Member States, [in:] Functioning of Decision-Making Entities in the Market Economy Conditions, D. Kopycińska (ed.), Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2010.

Kunasz M.: Analiza determinant wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, Management and Business Administration, Central Europe 2014, nr 2.

Morris M.H., Lewis P.S., Sexton D.L: Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input-Output Perspective, SAM Advanced Management Journal 1994, Vol. 59, No. 1.

Osińska M. (red.): Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń 2007.

Piecuch T: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.