Informacja źródłem przewag konkurencyjnych w turystyce

Main Article Content

Mariusz Kosieradzki


Słowa kluczowe : informacja, informacja w turystyce, konkurencja, przewagi konkurencyjne
Abstrakt
Celem artykułu jest zdefiniowanie innych niż konwencjonalne sposobów informowania o walorach i atrakcjach turystycznych oraz wskazanie informacyjnych źródeł budowania konkurencyjności. W związku z tym przedstawiono wybrane aspekty podróży i turystyki w perspektywie nauk społecznych, znaczenie informacji w rozwoju rynku turystycznego i źródła przewag konkurencyjnych w obszarze informacji. Podkreślono, że o przewagach konkurencyjnych informacji w turystyce decyduje między innymi: różnicowanie informacji, informacja wyprzedzająca, atrakcyjna wizualizacja eksponująca atrakcje turystyczne, informowanie w mediach społecznościowych, wykorzystywanie marketingu szeptanego, niekonwencjonalne informowanie w mediach masowych.

Article Details

Jak cytować
Kosieradzki, M. (2016). Informacja źródłem przewag konkurencyjnych w turystyce. Turystyka I Rozwój Regionalny, (5), 61–70. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.5.6
Bibliografia

Jurewicz J.: Socjologia turystyki, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin 2005.

CBOS: Nudzą, drażnią, dezinformują - Polacy o reklamach, komunikat CBOS BS/16/2011, Warszawa.

Kruczek Z., Walas B.: Promocja i informacja turystyczna. Wydawnictwo Proksenia 2004.

Płocka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia, EscapeMagazin.pl, Toruń 2009.

Podemski K.: Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.

Przecławski K.: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997.

Przecławski K.: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 2004.

Przecławski K.: Socjologiczne problemy turystyki, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.

Suprewicz J., Socjologia turystyki, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin 2005.

Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO ONZ, Światowa Organizacja Turystyki, UKFiT, Warszawa 1995.

Urry J.: Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Winiarski R.: Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Zwoliński A.: Słowo w relacjach społecznych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.