Wsparcie agroturystyki w Małopolsce w ramach PROW 2007–2013

Main Article Content

Grzegorz Patoła


Słowa kluczowe : gospodarstwa agroturystyczne, Małopolska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozwój, wsparcie finansowe
Abstrakt
Praca poświęcona jest wykorzystaniu funduszy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007–2013 przez małopolskie gospodarstwa agroturystyczne. W artykule zaprezentowano gospodarstwa agroturystyczne w Małopolsce z uwzględnieniem poszczególnych powiatów. Przedstawiono wsparcie finansowe, jakie uzyskały gospodarstwa agroturystyczne ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dokonano analizy głównych czynników, które przyczyniają się do korzystania ze wsparcia z funduszy europejskich przez gospodarstwa agroturystyczne.

Article Details

Jak cytować
Patoła, G. (2016). Wsparcie agroturystyki w Małopolsce w ramach PROW 2007–2013. Turystyka I Rozwój Regionalny, (5), 95–106. https://doi.org/10.22630/TIRR.2016.5.9
Bibliografia

Sikora J.: Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, C.H. Beck, Warszawa 2014.

KRUS: Roczne kwoty graniczne, www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/roczne-kwoty-graniczne-nalez-nego-podatku-dochodowego-w-latach-2004-2014 (dostęp 26.05.2015).

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopolska wieś zaprasza, informator agroturystyczny, Kraków 2015.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Warszawa 2014.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Warszawa 2015.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Warsyawa 2015.

Piotr Ł: Turystyka w 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.

Piotr Ł: (2014). Turystyka w 2014, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie, Warszawa 2015.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173, poz. 1807).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7, poz. 24).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Warszawa 2015.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2015 roku, w.-w.-l.-/.-k.-s.-n.-u.-s.-r. (22.05.2015).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.